Polițiștii au mai multe drepturi! Te pot culca pe stradă

Polițiștii au drepturi mărite. Într-o informare a Poliției Teleorman, aflăm că cetățenii opriți pentru legitimare sau din alt motiv trebuie să țină mâinile la vedere.

De la finalul lunii ianuarie 2020, poliţiştii vor acţiona conform modificărilor legislative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. Conform acestora, poliţiştii sunt îndreptăţiţi să solicite persoanei care face obiectul legitimării să ţină mâinile la vedere, şi, după caz, să renunţe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.

În cazul unui control corporal, poliţiştii pot să ceară persoanei verificate adoptarea unei poziţii inofensive ce permite realizarea efectivă şi în siguranţă a controlului. Adoptarea unei poziţii inofensive trebuie să fie adecvată pericolului pe care îl poate reprezenta persoana, nedepăşind nevoile reale pentru atingerea scopului intervenţiei.

Se prezumă intenţia săvârşirii unei acţiuni violente, îndreptate împotriva poliţistului, fapta persoanei de a se apropia de acesta, după ce, în prealabil, a fost avertizată prin cuvintele „Poliţia, stai!-Nu te apropia!”, ori de a nu se conforma solicitărilor poliţistului referitoare la renunţarea temporară la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.

Prin atac armat se înţelege atacul săvârşit de o persoană cu o armă de foc sau cu obiecte, dispozitive, substanţe sau animale ce pot pune în pericol viaţa, sănătatea ori integritatea corporală a oamenilor.

Claudiu DUMITRACHE