“Poligonul Tir-Talere”, din Alexandria, preluat pentru modernizare de către Consiliul Judeţean Teleorman

Aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv “Teleorman”, imobilul şi standurile sportive ale Poligonului de Tir-Talere, din Alexandria, care a găzduit de-a lungul anilor foarte multe competiţii locale, judeţene şi naţionale, a ajuns într-o stare avansată de degradare, datorită lipsei banilor pentru întreţinere şi reparaţii.
Fiind preocupat de încurajarea mişcării sportive, Consiliul Judeţean Teleorman s-a oferit să investească sumele de bani necesare pentru reparaţii la clădirile existente şi modernizarea standurilor de tragere din respectivul Poligon sportiv. Dar nu se pot face investiţii decât pentru acele bunuri imobiliare care aparţin Consiliului Judeţean Teleorman. În aceste condiţii, pe baza discuţiilor anterioare purtate cu oficiali ai Guvernului, în şedinţa de la începutul acestei săptămâni consilierii judeţeni au aprobat “Proiectul de hotărâre privind preluarea imobilului“Poligon Tir-Talere” din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman”.
Poligonul de tir-talere se află amplasat în Pădurea Vedea din Alexandria. Poligonul de talere şi de tir sportiv va putea trece în proprietatea publică a judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman doar după ce Guvernul României va aproba o hotărâre în acest sens, lucru care se va întâmpla cât de curând.
Consiliul Judeţean va participa cu fonduri proprii pentru reparaţii la clădirile existente şi modernizarea poligonului pentru a găzdui manifestări sportive inclusiv de nivel internaţional. După cum se spune în hotărârea aprobată de către consilierii judeţeni, “CJT va menţine destinaţia actuală a imobilelor, respectiv de organizare şi desfăşurare de activităţi de educaţie fizică şi sport şi va asigura, în condiţiile legii, folosirea lor de către Clubul Sportiv “Teleorman” Alexandria şi a altor structuri sportive pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire şi competiţionale”. Este demn de apreciat sprijinul acordat de către Consiliul Judeţean pentru încurajarea mişcării sportive de masă, şi asta cu atât mai mult cu cât sportivii teleormăneni s-au aflat ani de-a rândul pe locuri fruntaşe în întrecerile de tir şi talere organizate la nivel naţional şi european.

George ZAVERA