Poetul Florin Burtan, premiul Uniunii Scriitorilor

Recent, în Capitală, a avut loc Gala de decernare a premiilor Uniunii Scriitorilor din România (Filiale Bucureşti). Printre laureaţi, se numără şi poetul teleormănean Florin Burtan, care a primit premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul de versuri „Tren printre zodii”, Editura Neuma. Distincţia i-a fost înmânată de Horia Gârbea, preşedintele Filialei Poezie, care, în cuvântul de prezentare, a ţinut să precizeze că „acest volum se numără printre cele mai valoroase apariţii editoriale ale anului 2017, o carte excelentă, scrisă de un autor extrem de talentat, înzestrat cu o inconfundabilă sensibilitate lirică”.

La acest eveniment literar de excepţie, au luat parte: reprezentanţi ai conducerii Uniunii Scriitorilor, preşedinţii celorlalte Filiale al USR, respectiv: proză, critică şi istorie literară, dramaturgie, copii şi tineret, traduceri, scriitori-academicieni, universitari, conducători de reviste culturale, colegi de breaslă, un numeros şi elevat public iubitor şi pasionat de arta scrisului.

Pentru cititorii noştri, care nu cunosc amănunte despre proaspătul laureat, oferim câteva date biobibliografice:

Florin Burtan s-a născut în comuna Crângu, județul Teleorman. Urmează Școala generală în satul natal, apoi, Școala profesională de chimie și cursurile Liceului „Unirea” din Turnu Măgurele.

Licențiat al Facultății de Jurnalism – București.

Începe să scrie versuri încă din anii adolescenței. Frecventează Cenaclul literar din Turnu Măgurele, condus de poetul și profesorul Florian Crețeanu (prieten, din tinerețe, cu Zaharia Stancu).

Debutează publicistic în revista „Contemporanul”( 1966).

Prima carte, „Flaut pe răni”, îi apare la Editura Cartea Românească (1979), obţinând premiul de debut al prestigioasei edituri.

Publică versuri în cele mai importante reviste: „România literară”, „Luceafărul”, „Argeș”, „Luceafărul de dimineaţă” „Amfiteatru”, „Flacăra”, „SLAST”, „Pro Saeculum”, „Familia”, „EX PONTO”, „Bucureștiul literar și artistic”, „Sud”, „Neuma”, „Meandre”, „Caligraf” ş.a.

Prezent în numeroase antologii lirice, volume de critică, dicţionare şi istorii literare: „Dicţionarul oamenilor de cultură, artă şi ştiinţă din judeţul Teleorman” (Ion Al. Stănescu), „Judeţul Teleorman: Dicţionar biobibliografic. Cultură, artă, ştiinţă” (Stan V. Cristea), „Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor teleormăneni” (Stan V. Cristea), „Istoria literaturii române de azi pe mâine” (Marian Popa), „Istoria debutului literar al scriitorilor români în timpul şcolii” (Tudor Opriş), „Introducere în istoria culturală a judeţului Teleorman” (Stan V.Cristea), „Vocaţia scrisului în Teleorman” (Dumitru Vasile Delceanu), „Insomnii la Poarta Raiului”- monografie (Liviu Comşia), „Eu v-am citit pe toţi!” (Florentin Popescu), ”Scriitori români contemporani” (Ştefan Vida Marinescu), „Un dicţionar al scriitorilor români contemporani” (coordonator Ioan Holban), „Limpezirea apelor”- antologie critică (Ştefan Vida Marinescu).

Membru titular al Uniunii Scriitorilor din România.

A desfăşurat şi desfăşoară o intensă activitate literară şi jurnalistică: redactor, secretar general de redacţie, redactor şef al Ziarului judeţean „Teleormanul”, în prezent, redactor-şef al Revistei de cultură „Caligraf” (publicaţie editată de Centrul cultural Teleorman, sub egida Uniunii Scriitorilor din România).

Pentru bogata sa activitatea poetică şi jurnalistică, i-au fost conferite numeroase premii și diplome, printre care: Diploma de Merit a Asociaţiei Uniunii Scriitorilor din România; Titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Alexandria şi, aşa cum aminteam mai sus, premiul Uniunii Scriitorilor – Filiala Poezie.

De-a lungul anilor, a publicat peste 20 de volume de versuri, proză scurtă şi un roman.

Florin Burtan – un autor cu o bogată operă.Un nume de referinţă atât în spaţiul literar local, cât şi naţional.

Șt. B.