PNDR 2014-2020, în consens cu realităţile economico-sociale din România

Comisarul european pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloş şi ministrul Agriculturii, Daniel Constantin au discutat la Bucureşti opţiunile pe care România le are cadrul noii Politici Agricole Comune, în perioada 2014-2020, despre viitoarele subvenţii în agricultură acordate prin Fondul European de Garantare Agricolă, precum şi despre plăţile directe ce vor fi făcute către fermierii din ţara noastră. La întâlnire au participat, de asemenea, Daniel Botănoiu şi George Octavian Turtoi – secretari de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Obiectivele PNDR 2014 – 2020
Proiectul PNDR 2014 – 2020, realizat de către specialiştii români şi consultanţi din alte ţări europene conţine măsuri ce vizează dezvoltarea rurală în România, ţinând seama atât de realităţile socio-economice ale ţării şi implicit ale spaţiului rural, cât şi de Politica Agricolă Comună (PAC 2020).
Creşterea competitivităţii sectorului agricol reprezintă unul dintre obiectivele generale ale PNDR 2014 – 2020, în condiţiile în care în sectorul agricol valoarea medie a productivităţii muncii în agricultură este de 4.328 euro/persoană, faţă de media europeană de 14.967 euro/persoană în anul 2012.
Al doilea obiectiv general al PNDR se referă la gestionarea durabilă a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice, în cadrul căruia acţiunile de intervenţie vor fi direcţionate atât către refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor legate de agricultură şi silvicultură, cât şi către promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon.
Cel de-al treilea obiectiv, al dezvoltării teritoriale echilibrate, trebuie să combată o realitate care arată un procent al populaţiei la nivelul pragului de sărăcie de 40%, urmărind ca priorităţi dezvoltarea economică în zonele rurale prin reducerea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 pentru România dispune de o alocare financiară europeană din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală de 8,0156 miliarde de euro.
De asemenea, a fost reconfirmată atribuirea de plăţi naţionale tranzitorii pentru a creşte valoarea sumelor acordate la hectar în viitoarea perioadă de programare.

George ZAVERA