Planul de măsuri pentru combaterea Focarului de Pestă Porcină Africană din orașul Zimnicea

Centrul Local de Combatere a Bolilor Teleorman- ULD, întrunit în ședință extraordinară la convocarea prefectului, a aprobat Planul de măsuri pentru combaterea Focarului de Pestă Porcină Africană din orașul Zimnicea, județul Teleorman, prin ucidere preventivă.

Prefectul județului Teleorman va emite un ordin de ucidere preventivă a suinelor din exploatațiile populației orașului Zimnicea, iar reprezentanții instituțiilor nominalizate, autoritățile publice locale și proprietarii exploatațiilor de suine vor duce la îndeplinire măsurile stabilite de acest plan.

La încheierea acțiunii, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman va întocmi un raport privind acțiunea de ucidere a suinelor de pe raza orașului Zimnicea, pe care îl va înainta prefectului județului Teleorman.

Cornelia RĂDULESCU