Piaţa imobiliară şi violenţa în şcoli, dezbătute în şedinţa Colegiului Prefectural Teleorman

Piaţa imobiliară din judeţul Teleorman este în ”moarte clinică”. Potrivit directorului Oficiului de Cadastru şi Imobiliare Teleorman, Mirela Ianculescu, în anul 2013, în judeţul nostru au fost înregistrate cele mai puţine tranzacţii imobiliare din toată ţara.
Instituţiile subordonate Prefecturii Teleorman au dat ”raportul” în ultima şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural. Cu acest prilej, Mirela Ianculescu, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman a prezentat evoluţia pieţei imobiliare în judeţul Teleorman în anul 2013, comparativ cu anul 2012.
Potrivit acesteia, deşi numărul tranzacţiilor imobiliare a crescut în 2013 comparativ cu anul precedent, în judeţul Teleorman piaţa imobiliară este tot ”amorţită”.
”Numărul operaţiunilor de cadastru şi carte funciară a fost în 2013 de 5.053.940, comparativ cu 4.516.165 în anul 2012. Numărul tranzacţiilor imobiliare a crescut, anul trecut, cu peste 16,8 la sută, comparativ cu 2012, ajungând la 824.989.
În decembrie 2013, au fost înregistrate 78.243 tranzacţii imobiliare, cu 5.014 mai multe faţă de luna precedentă şi cu 18.374 în plus faţă de decembrie 2012.
În decembrie 2013, cele mai multe tranzacţii imobiliare au fost înregistrate în Bucureşti – 5.546, în judeţul Arad – 5.431 şi în judeţul Timiş – 5.255, iar cele mai puţine în judeţele Teleorman – 496, Bistriţa – Năsăud – 521 şi Sălaj – 664.
La nivelul întregului an, cele mai multe tranzacţii imobiliare s-au înregistrat în Capitală – 58.871, în judeţul Timiş – 50.144, şi în judeţul Arad – 43.333, iar cele mai puţine în judeţele Teleorman – 5.155, Bistriţa-Năsăud – 6.352, şi Covasna – 8.254”, a spus Mirela Ianculescu, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman.
Cu toate acestea, trebuie spus faptul că numărul ipotecilor şi al privilegiilor înscrise în cartea funciară în 2013 a fost de 137.117, în creştere cu 4.768 faţă de 2012. În decembrie 2013, numărul ipotecilor şi al privilegiilor înscrise la nivel naţional a fost de 14.033, cu 2.932 mai multe faţă de luna precedentă şi cu 2.827 mai multe, comparativ cu decembrie 2012.
Mai exact, deşi în anul 2013, în judeţul Teleorman, numărul de tranzacţii se situează sub jumătatea numărului de tranzacţii efectuate de oricare judeţ vecin, totuşi, la numărul de ipoteci raportat la numărul de tranzacţii, judeţul nostru se află pe primul loc (5155 tranzacţii, 1020 ipoteci – 19,79 la sută pondere ipoteci raportat la numărul de tranzacţii).
La finalul prezentării raportului, subprefectul judeţului, Carmen Dan a subliniat necesitatea conştientizării populaţiei asupra avantajelor pe care le prezintă existenţa cărţii funciare pentru imobile chiar dacă acestea nu urmează a fi înstrăinate.
13 cazuri de violenţă în şcoli
Pe ordinea de zi a şedinţei Colegiului Prefectural s-a mai aflat şi informarea privind măsurile întreprinse de unităţile de învăţământ în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în şcoli.
Raportul a fost prezentat de către Florin Oriţă, inspector şcolar pentru educaţie permanentă în cadrul Inspectoratului Şcolar Teleorman. Cu acest prilej, inspectorul şcolar a precizat faptul că în primul semestru al anului şcolar 2013-2014 au fost înregistrate nu mai puţin de 13 cazuri de violenţă în şcolile din judeţ.
”Violenţa în şcoli influenţează copiii, precum şi familiile acestora şi personalul şcolii. Şcolile din judeţul Teleorman nu sunt exceptate de la acest fenomen, deşi intervin zi de zi pentru a corecta situaţia.
Pentru combaterea violenţei în şcoli, la nivelul judeţului Teleorman, toate unităţile de învăţământ au încheiat parteneriate şi acorduri de cooperare cu organismele cu atribuţii în domeniu. În ce priveşte măsurile de siguranţă se disting: 176 de unităţi de învăţământ asigurate cu pază, 106 unităţi de învăţământ dotate cu sisteme video de monitorizare şi 366 de structuri au gard împrejmuitor corespunzător.
Ţinând cont de faptul că în semestrul I al anului şcolar 2013-2014, la nivelul judeţului au fost înregistrate un număr de 13 cazuri de violenţă (raportat la 13 cazuri de violenţă în semestrul I al anului şcolar 2012-2013) activităţile derulate au demonstrat faptul că siguranţa în unităţile de învăţământ presupune o conjugare a eforturilor tuturor celor cu atribuţii sau preocupări în acest domeniu”, a precizat Florin Oriţă, inspector şcolar pentru educaţie permanentă în cadrul Inspectoratului Şcolar Teleorman.
În ceea ce priveşte acest subiect, subprefectul judeţului a ţinut să puncteze faptul că la nivelul judeţului în luna septembrie 2013 a fost aprobat de către Colegiul prefectural ”Planul teritorial comun de acţiune” pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din Judeţul Teleorman pentru anul şcolar 2013-2014, a cărui implementare este monitorizată permanent.
Subprefectul a solicitat ca într-una din şedinţele viitoare ale Colegiului Prefectural să fie prezentat un material privind măsurile întreprinse de unităţile de învăţământ în vederea asigurării securităţii şi siguranţei elevilor în şcoli.

C. DUMITRACHE