Peste 800 de investigații medicale paraclinice, oferite de furnizori din alte județe

CAS Teleorman a primit aviz favorabil al CNAS pentru efectuarea a 840 de investigații medicale oferite de furnizori din alte județe, în urma solicitării pe care CAS Teleorman a făcut-o în data de 22 martie 2017, în vederea încheierii de contracte de servicii medicale paraclinice cu furnizori din alte județe, respectiv din municipiul București pentru anul 2017. Această solicitare a fost făcută ca urmare a faptului că în județul Teleorman nu există funizori care să efectueze astfel de ivestigații medicale.

Astfel, teleormănenii pot beneficia de investigații medicale, printre care:

  • examinări histopatologice și citologie;
  • RMN cranio-cerebral nativ;
  • RMN regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată);
  • RMN abdominal nativ;
  • RMN pelvin nativ;
  • RMN extremități nativ/segment (genunchi, cot, gleznă);
  • RMN regiune cervicală nativ și cu substanță de contrast;
  • RMN cranio-cerebral nativ și cu substanță de contrast;
  • angiografia carotidiană cusubstanță de contrast;
  • scintigrafia osoasă completă.

Lista completă a investigațiilor medicale poate fi consultată pe site-ul www.castr.ro.

Potrivit informării postate pe siteul Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, contractele încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice din alte județe, respectiv municipiul București, vor înceta sau se vor modifica în mod corespunzător pentru acele servicii medicale paraclinice din lista avizată, pentru care CAS Teleorman încheie ulterior contracte cu furnizorii din raza administrativ-teritorială a județului Teleorman.

M. MEILĂ