Peste 6200 de teleormăneni s-au angajat în acest an

6.225 de teleormăneni şi-au găsit un loc de muncă în acest an. În primele 9 luni ale anului 2018, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Teleorman au fost încadrate în muncă 6.225 persoane, dintre care 2.549 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 2.620 au peste 45 de ani, 1607 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 1.195 au între 25 și 35 de ani, iar 803 sunt tineri sub 25 de ani .

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 2.489 provin din mediul urban, iar 3.736 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale (2.439), urmate de cele cu studii gimnaziale (1.866). Numărul celor cu studii profesional/arte și meserii este de 1.512, iar cei cu studii postliceale și universitare sunt în număr de 370.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Teleorman, 6.115 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Astfel, în primele 9 luni ale anului 2018, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 5.991 persoane.

C. DUMITRACHE