Peste 43,7 milioane euro pentru modernizarea infrastructurii secundare pentru irigații

Cererile de finanțare se depun la AFIR, în intervalul 1 iulie – 30 septembrie 2020.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a demarat, la data de 1 iulie a.c., sesiunea de primire a Cererilor de finanțare a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii secundare de irigații, prin submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta infrastructură de irigații din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Fondurile disponibile pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de irigații prin această submăsură de finanțare însumează 43.700.259 euro, iar valoarea maximă pentru un proiect este un milion de euro.

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 4.3 – infrastructura de irigații se va face până pe data de 30 septembrie 2020, ora 16:00, on-line pe www.afir.info. Pot depune cereri de finanțare Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI), constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare și Federațiile Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (FOUAI). OUAI/ FOUAI pot depune cereri de finanțare numai în măsura în care sunt deținători de infrastructură secundară de irigații preluată prin protocol sau proces verbal de predare-primire ori alte documente (acest tip de infrastructură este definită conform Legii nr. 138/ 2004 a îmbunătățirilor funciare, cu modificările și completările ulterioare).

Fondurile europene disponibile prin submăsura 4.3 pentru componenta infrastructură de irigații sunt 100% nerambursabile, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1 milion de euro. Achiziția de echipamente pentru irigații de către Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații și de către Federațiile OUAI este limitată la un procent de maximum 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului, din care s-a scăzut valoarea aferentă a echipamentelor de irigat.

Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, beneficiarii acestei submăsuri de finanțare nerambursabilă au la dispoziție Ghidul solicitantului, care poate fi consultat pe site-ul Agenției, www.afir.info, la secțiunea „Investiții PNDR” în pagina dedicată submăsurii 4.3.

George ZAVERA