Peste 420 de PFA şi Intreprinderi Individuale din Teleorman riscă să fie desfiinţate la 19 martie 2019

Peste 43.200 Persoane Fizice Autorizate (P.F.A.) şi Întreprinderi Individuale (I.I.) din cele existente la nivel național riscă să fie radiate, începând cu data de 19 martie 2019, de către Oficiul Naţional al Registrului Comeţului (ONRC). Din acestea, circa 30.700 sunt PFA şi 12.500 Întreprinderi Individuale. Sunt vizate PFA-urile şi II-urile care nu și-au redus clasele de activităţi la 5, respectiv 10.

Prevederea este cuprinsă în Legea 182/2016, publicată în Monitorul Oficial în urmă cu doi ani şi care intră în vigoare la data de 17 ianuarie 2019.

Legea 182/2016 prevede că „PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN”, iar „întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN”.

O Persoană Fizică Autorizată poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii. Întreprinderea individuală poate angaja cel mult opt salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.

În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a Legii 182/2016, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut anterior trebuiau să solicite Oficiului Registrului Comerţului competent modificarea, în mod corespunzător, a menţiunilor din Registrul Comerţului referitoare la obiectul de activitate.

Actul normativ mai prevede că modificarea menţiunilor referitoare la obiectul de activitate şi emiterea noilor certificate de înregistrare se realizează, pe baza cererii depuse la ONRC, cu titlu gratuit.

Astfel, începând cu data de 19 martie 2019, Oficiul Registrului Comerţului radiază, din oficiu, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus de legislaţia în vigoare.

Persoanele Fizice Autorizate şi Intreprinderile Individuale care nu vor să renunţe la clasele de activităţi ce depăşesc numărul prevăzut de lege pot să se transforme în SRL.

George ZAVERA