Peste 400 de persoane au reuşit încadrarea în muncă, în noiembrie

Potrivit unui comunicat de presă, emis de Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, referitor la gradul de ocupare în luna anterioară, aproximativ 2.500 de persoane au intrat la măsurile active oferite de agenţie. Aceste măsuri au fost iniţiate tocmai în scopul de a creşte şansele de angajare din rândul şomerilor. Efectele acestor măsuri, n-au întârziat să apară, aşa că, 429 de persoane, au reuşit obţinerea unui loc de muncă.
Potrivit aceleiaşi surse, cele mai multe persoane (287), au obţinut un post prin subvenţionarea locurilor de muncă. Un număr de 61 de persoane s-au angajat prin acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională şi numai 19 persoane s-au încadrat în urma absolvirii cursurilor de formare profesională.
De remarcat faptul că 31 de persoane au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, iar alte 4 persoane s-au angajat în urma acordării serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante.
16 absolvenţi încadraţi sunt beneficiari ai primei de încadrare, conform art.72(2), din Legea 76/2002 şi numai 11 persoane au fost încadrate prin stimularea mobilităţii forţei de muncă.

M.M.