Peste 1700 elevi teleormăneni vor beneficia de burse în semestrul al II-lea

Pentru semestrul al II-lea al anului şcolar în curs consilierii locali au aprobat, în şedinţa ordinară de luna trecută, numărul de burse din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Alexandria. Comparativ cu semestrul trecut, când 2689 de elevi au primit burse, pentru cel de-al doilea semestru a fost aprobat un număr de 1734 de astfel de stimulente financiare, cu aproape 1000 mai puţine faţă de semestrul anterior.
Bursele sunt acordate fie ca o formă de stimulare, şi aici vorbim despre burse de performanţă şi burse de merit, fie ca o formă de sprijin material, şi anume burse de studiu şi burse sociale.
Numărul burselor şi criteriile de acordare a lor pe fiecare unitate de învăţământ sunt stabilite de consiliile de administraţie din cadrul acestora, cu condiţia ca fiecare şcoală să se încadreze în sumele alocate de la bugetul de stat.
Cuantumul pentru fiecare categorie de bursă ce se acordă în semestrul al II-lea a fost aprobat prin HCL 81/28.03.2013. Atunci s-a stabilit că pentru bursa de performanţă vor fi acordaţi câte 100 lei pentru fiecare elev, 70 lei revin elevilor cu burse de merit, 60 lei pentru bursa de studiu şi 50 lei pentru bursa de ajutor social.
Numărul de burse aprobate au fost stabilite şi comunicate de către unităţile de învăţământ. Astfel, cei mai mulţi elevi care în semestrul al II-lea vor primi burse, învaţă la Liceul Teoretic „A.I. Cuza”, unde 349 de liceeni vor beneficia de aceste stimulente financiare.
La polul opus, cele mai puţine burse, şi anume 18, vor fi acordate elevilor Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu”.
În funcţie de tipul de bursă, cele 1734 burse sunt clasificate astfel: 25 – burse de performanţă; 1035 – burse de merit; 141 – burse de studiu şi 533 – burse sociale.

M. MEILĂ