Persoanele fizice pot accesa bani nerambursabili pentru investiţii în sisteme fotovoltaice

Pentru înfiinţarea de sisteme solare fotovoltaice necesare producerii de energie electrică din surse aternative, nepoluante, în Programul Operaţional 2014-2020 a fost introdusă Măsura de finanţare nerambursabilă denumită Sisteme Fotovoltaice. În urmă cu două zile, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/A/„SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7-Regiuni, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

Cele şapte judeţe din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia – Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman – au alocate în cadrul acestei măsuri de finanţare fonduri nerambursabile însumând 18,15 milioane euro.

Aplicaţiile ce pot fi depuse în cadrul acestui apel, de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere, vor avea ca scop creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, prin instalarea sistemelor solare fotovoltaice, acțiunile specifice agreate vizând reducerea gazelor cu efect de seră.

Valoarea unui proiect este de minimum 1 milion de euro (valoare eligibilă) și maximum 50 milioane de euro (valoare totală), echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte.

Solicitantul eligibil pentru prezentul apel este reprezentat de Administrația Fondului pentru Mediu, iar beneficiarii finali ai intervenției sunt persoanele fizice din mediul urban şi rural, ale căror dosare sunt aprobate şi care încheie un contract, în vederea obținerii finanţării nerambursabile, cu Administrația Fondului pentru Mediu.

Varianta draft a Ghidului specific este publicată pe site-ul regio.adrmuntenia.ro, la secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 3, precum și pe site-ul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, www.inforegio.ro.

George ZAVERA