Pentru etichetarea frauduloasă a produselor “bio”, amenzi cuprinse între 10.000 şi 30.000 lei

Cazurile tot mai numeroase din ultima vreme privind comercializarea en-gros a unor produse alimentare etichetate în mod fraudulos cu inscripţii “bio” sau “eco”, care pot induce în eroare consumatorii, au determinat conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să solicite Guvernului adoptarea unui act normativ care să prevadă sancţiuni drastice pentru cei ce practică o astfel de şarlatanie. Prin urmare, Guvernul Ponta a adoptat în această privinţă HG 131/ 2013, act normativ care a intrat în vigoare la data de 5 mai a.c. “Operatorilor care folosesc fraudulos termenul ecologic, biologic, organic sau abrevierile acestora – precum eco, bio ca mărci comerciale sau practici de utilizare în producţia, procesarea, amba¬larea, transportul, depozitarea şi distribuţia produselor, inclu¬siv pe eticheta produ¬sului, pe materialele publici¬tare şi pe documentele comerciale, care pot induce în eroare consumatorul şi care nu sunt obţinute în conformitate cu regulile de producţie ecolo¬gică – li se va aplica, pe lângă amenda contravenţională şi o sancţiune contravenţională complementară, de oprire temporară de la comer¬cializare a produselor în cauză, conform prevederilor art. 91, alin 2 al Regula¬mentului CE 889/2008″, se stipulează în Art. 2 din HG 131, publicată în Monitorul Oficial 194/2013.
Pentru cei ce etichetează fraudulos produsele alimentare ecologice şi le introduc în circuitul comercial nivelul amenzilor este cuprins între 10.000 şi 35.000 lei.
Constatarea încălcării prevederilor acestui act normativ şi aplicarea sancţiunilor la operatorii din sistemul de agricultură ecologică intră în sarcina personalului cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniu din cadrul Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură.

George ZAVERA