Pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, Teleormanul se asociază cu judeţele Giurgiu şi Dâmboviţa

În şedinţa Consiliului Judeţean Teleorman, desfăşurată ieri la Alexandria, a fost aprobată asocierea judeţului Teleorman cu judeţele Giurgiu şi Dâmboviţa în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport interjudeţean. Prin încheierea contractului de asociere dintre cele trei cele trei judeţe, sub semnătura preşedinţilor Consiliilor Judeţene, acestea se pun de acord în vederea realizării în comun a investiţiei “Reabilitarea/modernizarea drumului DJ 503 pe traseul Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu (24,35 km)” judeţul Giurgiu; Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) – limită judeţ Dâmboviţa (48,13 km); limită judeţ Teleorman – Şelaru – Fierbinţi (8,46 km) şi DJ 611 (19,69 km) în judeţul Dâmboviţa” În această nouă asociere cu judeţele învecinate în vederea realizării în comun a unor proiecte de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere ce face legătura între judeţe, Consiliul Judeţean Teleorman are calitatea de asociat – lider de proiect.
Un astfel de proiect s-a dovedit a fi necesar, Consiliul Judeţean Teleorman fiind preocupat de îmbunătăţirea condiţiilor de transport rutier între localităţile din Teleorman şi cele din judeţele limitrofe, aceasta putându-se realiza doar prin modernizarea infrastructurii rutiere.
Finanţarea acestui proiect va putea fi asigurată prin accesarea de fonduri europene nerambursabile, dar şi din contribuţiile proprii ale celor trei judeţe. Contribuţia financiară a fiecăruia din cele trei Consilii Judeţene va fi proporţională cu suprafaţa drumurilor ce vor fi modernizate pe raza fiecărui judeţ.

George ZAVERA