Paza bună trece primejdia rea

Persoanele în vârstă şi cei din mediul rural sunt preferaţii hoţilor. Pentru a nu cădea în plasa pungaşilor, poliţiştii teleormăneni au întocmit un plan de pază al comunelor teleormănene pentru acest an.
Acţiunea s-a desfăşurat timp de 2 săptămâni în toate cele 92 de comune din judeţ şi a vizat creşterea gradului de siguranţă şi reducerea riscului de victimizare a populaţiei în localităţile din mediul rural.
În cadrul acestei acţiuni au fost angrenaţi 158 de poliţişti de ordine publică, dintre care 27 de la secţiile de poliţie rurală şi 131 din cadrul posturilor de poliţie comunale care au realizat informarea asupra activităţilor privind asigurarea pazei bunurilor aflate în domeniul public sau privat al unităţii administrativ teritoriale şi a bunurilor ce aparţin cetăţenilor.
Activităţile întreprinse au cuprins cele 92 de comune teleormănene, planul de pază fiind întocmit de către primăria comunei, cu sprijinul de specialitate al posturilor şi secţiilor de poliţie rurale.
În cadrul acestei acţiuni au fost desemnaţi 109 poliţişti cu responsabilităţi pe linia sistemelor de securitate şi au fost întocmite şi remise 85 de notificări către primăriile din mediul rural, în vederea organizării pazei comunale.
De asemenea, au fost transmise 87 de informări către alte instituţii – şcoli, societăţi comerciale, persoane fizice în vederea îmbunătăţirii pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor.
În cadrul acţiunii, structurile de poliţie locale au avizat 86 de planuri de pază, dintre care 80 cu pază proprie, 1 cu pază specializată şi 5 cu poliţie locală.
Totodată, au fost desfăşurate activităţi pentru identificarea infrastructurii existente privind siguranţa obiectivelor – instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare, fiind inventariate 206 astfel de amenajări tehnice, dintre care 85 deţineau camere video de supraveghere, 96 aveau sisteme de alarmare şi 25 sunt monitorizate prin dispecerat de intervenţie. S-a efectuat şi o inventariere a obiectivelor şi persoanelor cu risc ridicat din punct de vedere al siguranţei bunurilor, fiind luate în evidenţă 495 de persoane care deţin societăţi comerciale sau de familie, 493 de persoane vârstnice care locuiesc singure sau în case izolate şi 264 de deţinători de arme şi muniţie.
În urma activităţilor desfăşurate au fost dispuse măsuri de reorganizare a pazei comunale în toate localităţile din mediul rural, realizându-se avizarea planului de pază în proporţie de 93,47%.
Având în vedere rezultatele obţinute, considerăm că acţiunea a avut efectul scontat atât în rândul reprezentanţilor administraţiei publice locale cât şi al beneficiarilor de servicii de securitate – cetăţenii localităţilor din mediul rural, asigurând identificarea şi eliminarea unor vulnerabilităţi din localităţile rurale, organizarea pazei comunale şi respectarea cerinţelor legale.

B.P.