Partenerii cehi în proiectul “De la Abandon la incluziune”, prezenţi la Alexandria şi Zimnicea

Consiliul Judeţean Teleorman şi Autoritatea Regională Moravia – Silezia (Cehia) colaborează cu succes pentru implementarea proiectului comun “From Dropout to Inclusion” (“De la abandon la incluziune”), proiect finanţat prin programul european Comenius Regio. Alături de Autoritatea Regională Moravia – Silezia participă la derularea respectivului proiect instituţiile cehe din această regiune care se ocupă de educarea copiilor cu probleme speciale, iar Consiliul Judeţean Teleorman are ca parteneri Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alexandria, Liceul Teoretic Zimnicea şi Asociaţia “Sprijinul Copiilor cu CES”.
Obiectivele în derularea acestui proiect, după cum precizează reprezentanţii Consiliului Judeţean Teleorman, sunt : promovarea valorilor europene privind accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, valorificarea experienţei în domeniul educaţiei pentru copiii proveniţi din astfel de grupuri, realizarea unor schimburi de experienţă referitoare la educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie şi practică recuperatorie. Concret, ţintele sunt : reducerea abandonului şcolar specializarea cadrelor didactice în lucrul cu copiii autişti, dezvoltarea personalităţii elevilor prin terapie şi prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării.
Prima întâlnire între partenerii cehi şi români în cadrul acestui proiect a avut loc în luna noiembrie 2013, în oraşul ceh Ostrava, unde au fost prezentate baza, dotările şi activităţile desfăşurate pentru educarea copiilor cu probleme speciale din regiunea Moravia – Silezia, cea de-a doua întâlnire de lucru fiind programată a se desfăşura în Teleorman, în zilele de 21 şi 22 ianuarie 2013. Conform programului, oaspeţii cehi au sosit la Alexandria. Delegaţia cehă este formată din Jan Sindelka, Jana Trombikova, Ilja Malouskova, Jan Vavrika; Martin Szymik şi Jana Sedlackova, persoane implicate la diferite niveluri de responsabilitate în cadrul Autorităţii Regionale Moravia – Silezia sau în instituţiile care asigură educarea copiilor cu probleme speciale din respectiva regiune cehă. Programul a cuprins vizite la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alexandria şi Liceul Teoretic Zimnicea.
Conform aprecierilor venite din partea Consiliului Judeţean Teleorman, compararea bazelor de instruire din cele două ţări este favorabilă părţii cehe, care a beneficiat de fonduri europene ce au permis realizarea unor dotări aproape de cele din ţările foarte dezvoltate şi, implicit, un proces de instruire de foarte bună calitate. Întâlnirea din aceste două zile creează premisele unui cadru favorabil de desfăşurare a viitoarelor schimburi de experienţă, care au drept ţintă stabilirea modalităţilor concrete de îmbunătăţire a procesului educaţional la aceste categorii de copii, în raport cu reglementările în materie din Uniunea Europeană şi cu condiţiile existente în acest domeniu în judeţul Teleorman. În legătură cu implementarea acestui proiect, preşedintele Consiliului Judeţean, Adrian Gâdea a precizat :”Aşteptările de la acest parteneriat sunt mari. Sper ca modalităţile prin care partenerii cehi au ajuns la un excelent nivel de educare a copiilor cu probleme speciale – de la baza materială şi până la activităţile cu copiii – să fie un exemplu pe care să îl urmăm. Plecăm de la premise favorabile, pentru că toţi copiii instituţionalizaţi din Teleorman se află de peste 10 ani în centre de plasament, care oferă alte posibilităţi de creştere, ocrotire şi educare în comparaţie cu vechile orfelinate. Depinde numai de noi ca într-un timp nu prea lung să devenim noi înşine exemplu pentru alţii, în acest domeniu”.

A consemnat George ZAVERA