Până la 600 de euro la hectar, subvenţia la agricultura ecologică

Nevoia de a desfăşura o activitate agricolă cât mai rentabilă i-a determinat pe mulţi dintre fermierii români să se îndrepte spre producţia ecologică, şi asta cu atât mai mult cu cât cantităţile de cereale, legume şi fructe bio solicitate pe piaţa internă dar şi pe cea externă au fost de la un altul mai mari. Desigur că au rămas în sectorul producţiei bio doar acei fermieri care au reuşit să se conformeze, timp de trei ani consecutiv, cerinţelor stabilite la nivel european pentru obţinerea atestatului de producător în sistemul agriculturii ecologice.
De la 130.000 hectare de pe care fermierii obţineau produse bio în anul 2007, în prezent, conform datelor Ministerului Agriculturii, produsele cerealiere, legumicole şi pomicole bio se obţin de pe o suprafaţă de 450.000 de hectare. Numărul fermierilor care desfăşoară o astfel de activitate a crescut de la 3.000, în anul 2007, la 15.000 în acest an. La creşterea apreciabilă a numărului de fermieri şi a suprafeţei totale pe care aceştia o lucrează în sistem ecologic, alături de cantităţile mari de astfel de produse cerute pe piaţa internă şi externă, şi de preţurile atractive de valorificare a producţiei, a contribuit desigur şi ajutoarele pe suprafaţă acordate operatorilor bio. Subvenţia pe suprafaţă acordată producătorilor din sistemul agriculturii bio a totalizat în anul 2007 în jur de două milioane euro, iar în anii 2012-2013 acestea au ajuns la şapte milioane euro.
Cum tot mai mulţi consumatori din ţară se îndreaptă spre utilizarea în alimentaţie a cerealelor, legumelor şi fructelor bio, iar solicitările de astfel de produse proaspete şi procesate de pe pieţele din Germania, Austria, Franţa, America sunt foarte mari, şansele pentru fermierii români de a practica o agricultură cât mai rentabilă devine o realitate. Şi asta cu atât mai mult cu cât e foarte posibil ca în perioada 2014-2020, conform propunerilor Comisiei Europene, sprijinul pe suprafaţă acordat fermierilor care practică agricultura ecologică să crească substanţial, fiind avansată în acest sens suma de 600 euro/hectar. O astfel de subvenţie la hectar ar putea fi primită şi de către fermierii români, propunerea Comisiei Europene şi a Comisiei pentru Agricultură a Parlamentului European prevăzând ca subvenţia pe suprafaţa agricolă lucrată în sistem bio să fie la acelaşi nivel (unică) pentru toate ţările Uniunii Europene.
“Nu s-a votat încă bugetul pentru 2014-2020, dar nu există (deocamdată) obiecţii pentru această propunere de a se acorda subvenţia unică de 600 euro în toate ţările UE. (…) În plus, pentru fermierii care practică agricultura ecologică va exista şi un sprijin financiar pe suprafaţă de la bugetul de stat”, a declarat Marian Cioceanu, preşedintele Asociaţiei Bio România, la întoarcerea din recenta vizită de consultări efectuată la Bruxelles.

George ZAVERA