Până la 31 ianuarie 2019, fermierii pot depune solicitări de finanţare pentru achiziţia de abatoare mobile

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a prelungit termenul până la care fermierii şi alţi investitori pot depune online cereri de finanţare nerambursabilă pentru înfiinţarea sau modernizarea unităţilor de procesare, inclusiv pentru achiziţia de abatoare mobile, ultima zi fiind 31 ianuarie 2019.

Fondurile nerambursabile pot fi solicitate de către microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (PFA, II, IF, SRL), alte întreprinderi, precum şi de către cooperative şi grupuri de producători. Cofinanţarea acordată prin PNDR este de 50% din valoarea totală eligibilă a investiţiei în cazul în care proiectul este realizat de IMM-uri sau de 40% pentru alte întreprinderi şi creşte la 70% pentru investiţiile colective iniţiate de cooperative sau grupuri de producători.

Solicitanţii eligibili anterior menţionaţi care realizează un lanţ alimentar integrat, primesc fonduri nerambursabile pentru achiziţionarea abatorului mobil, a mijlocului de transport specializat (remorcă sau semiremorcă specializată) pentru colectarea materiei prime sau comercializarea produselor agroalimentare, precum şi pentru modernizarea sau înfiinţarea unităţii de procesare.

Fondurile disponibile prin submăsura 4.2 din PNDR sunt în acest moment de 207 milioane de euro, din care 82 milioane de euro pentru unităţi noi de procesare şi 125 de milioane de euro pentru modernizarea unităţilor de procesare existente.

Termenul limită pentru solicitarea acestor fonduri este 31 ianuarie 2019, ora 16:00, în limita fondurilor disponibile (sesiunea se poate închide înainte de data limită în cazul în care valoarea fondurilor solicitate atinge plafonul de 200% din valoarea alocării din această sesiune).

Pentru ca abatorul mobil să devină operaţional este nevoie de apă curentă, energie electrică, canalizare sau fosă septică. De asemenea, abatoarele mobile trebuie să primească autorizaţie de funcţionare din partea autorităţilor sanitare, sanitar-veterinare şi a celor de mediu pe numele beneficiarului. Autorizaţia se eliberează de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pe centru de sacrificare (container), iar la mutarea abatorului într-un nou amplasament este necesară reautorizarea. Rulota cu rol de măcelărie se autorizează separat.

Toţi cei interesaţi să depună online proiecte în vederea finanţării trebuie să consulte Ghidul solicitantului şi anexele aferente submăsurii 4.2 din PNDR 2020, documente publicate pe pagina de internet, www.afir.info, la secţiunea Investiţii PNDR.

Abatoarele mobile pot fi achiziţionate prin procedură de selecţie de oferte, conform Manualului Procedură Achiziţii – beneficiari privaţi PNDR 2014-2020 postat pe www.afir.info sau prin achiziţie directă utilizând Baza de date cu preţuri de referinţă pentru maşini, echipamente şi utilaje.

George ZAVERA