Până la 1 septembrie crescătorii de ovine trebuie să depună la APIA adeverința de la Registrul Genealogic!

Pentru a beneficia de subvenția la ovine aferentă anului în curs, sub forma Sprijinului Cuplat în Zootehnie, crescătorii de ovine trebuie să își completeze dosarul depus la APIA, cu adeverința, obligatorie, emisă de Registrul Genealogic la ovine. Deși cererile unice de plată au fost depuse, fără penalități, până la data de 15 iunie 2020, termenul până la care oierii pot să-și completeze dosarul de la APIA cu adeverința eliberată de Registrul Genealogic este data de 1 septembrie 2020, după cum a declarat directorul general al APIA, Adrian Pintea.

Dacă nu vor depune această adeverință, care dovedește eligibilitatea exploatației de ovine, crescătorii vor pierde dreptul de a încasa sprijinul cuplat în zootehnie. De precizat faptul că pentru anul de cerere 2019 crescătorii de ovine au primit pentru fiecare animal suma de 17,7173, adică 84,15 de lei pe cap de animal.

În contextul epidemiei de Coronavirus pe teritoriul României, în conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.89/03.04.2020, în anul 2020, documentele specifice schemelor de plată pentru sectorul zootehnic, se vor depune de către solicitant, prin orice mijloace electronice, cu excepția unor documente care vor fi solicitate prin adresă, de către centrele locale / județene APIA, oficiilor județene ANZ. Adeverința prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine neînscrise și neînregistrate într-un Registru Genealogic la un berbec cu certificat de origine se eliberează de ANZ, prin Oficiile județene, la solicitarea fermierului și pe baza documentelor justificative transmise prin orice mijloace electronice către Oficiile județene ale AganțieiNaționale pentruZootehnie (ANZ)

După verificare, Oficiile județene ale ANZ întocmesc și transmit documentul, prin mijloace electronice către centrele APIA județene/locale.

Sprijinul Cuplat în Zootehnie (SCZ) se acordă fermierilor care dețin un efectiv cuprins între 150 şi 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu excepția celor din UAT-urile din zona montană, pentru care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 60 și 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA.

George ZAVERA