Opt comune din Teleorman au finalizat lucrările de cadastrare și înscriere a terenurilor în cartea funciară

Conform datelor oficiale publicate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, din totalul de 3.181 de unităţi administrativ teritoriale (UAT-uri) din România, până la data de 31 decembrie 2020 au fost finalizate lucrările de cadastrare a terenurilor și de înregistrare sistematică prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) în 98 de UAT-uri în integralitate, precum şi în sectoare cadastrale, pentru o suprafaţă totală de 2.512.609,5 ha.

În anul 2020 au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în 19 UAT-uri în integralitate, precum și în sectoare cadastrale, cu o suprafață totală aferentă de 734.068,26 ha. La finalul anului 2020, erau în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 1.763 UAT-uri, cu o suprafață estimată de 3.686.053,02 ha.

Numărul proprietăţilor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la data de 31 decembrie 2020 era 16.665.986.

Potrivit datelor ANCPI, în cele 98 de comune au fost deschise 944.802 cărți funciare, iar suprafața aferentă cărților funciare deschise este de 623.316,75 hectare.

În clasamentul național privind finalizarea lucrărilor de cadastrare a imobilelor și înscrierea acestora în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară Teleormanul ocupă locul 2, acțiunea fiind încheiată în opt localități rurale, respectiv la Ciuperceni, Frăsinet, Lița, Mârzănești, Orbeasca, Saelele, Stejaru și Traian. Pe locul 1 pe țară se situează județul Olt, cu 9 UAT-uri care au finalizat lucrările de cadastrare a proprietăților și înscrierea acestora în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Datele ANCPI arată că din totalul de 9,54 milioane ha de terenuri agricole pentru care APIA le plăteşte subvenţii fermierilor, până la finalul lunii decembrie 2020 au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 5,41 milioane ha (56,65%).

George ZAVERA