OPCI Teleorman: Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR)

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, este un program care prevede înregistrarea sistematică a imobilelor din 660 de comune din toate județele țării.

La nivelul județului Teleorman vor beneficia de finanțare din fonduri structurale și de investiții 24 UAT-uri, în trei etape, astfel:

Etapa 1: Blejești, Botoroaga, Drăgănești Vlașca, Măldăieni, Peretu, Segarcea Vale, Troianul;

Etapa a 2-a: Brânceni, Bujoreni, Buzescu, Drăgănești de Vede, Islaz, Lunca, Nanov, Seaca,Scrioaștea, Vedea, Nenciulești și Rădoiești;

Etapa a 3-a: Gălăteni, Măgura, Mavrodin, Olteni, Vârtoape.

Suprafața estimată a acestor UAT-uri este de 104 468 hectare.

În anul 2018 au fost scoase la licitație primele 6 unități administrativ teritoriale din județul Teleorman care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR). Aceste unități administrativ-teritoriale sunt: Drăgănești Vlașca, Botoroaga, Blejești, Măldăieni, Peretu, Troianul.

Din raportarile lunare privind stadiul de derulare a contractelor POR, reiese ca la nivelul uat Draganesti Vlasca s-au finalizat lucrarile de teren, fiind in statiul de lucrari de birou realizate si acestea in procent de 67%.

Referitor la uat Botoroaga, lucrarile se desfasoara in etapa de teren fiind realizate in procent de 40%. De asemenea, s-au incheiat contractele subsecvente si pentru uat-urile Maldaieni si Blejesti.

În ceea ce privește situația înregistrării sistematice, raportat la nivel național, la momentul de față, județul Teleorman se situează pe locul IV din punct de vedere al numărului de imobile pentru care au fost deschise cărți funciare.

Cornelia RĂDULESCU