Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman: Activitatea desfășurată

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman, prin Serviciul Publicitate Imobiliară a înregistrat în RGI, în luna iunie 2020, 10.527 cereri.

Referitor la activitatea de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale, situația se prezintă astfel:

  • Finanțarea 6- 2018-2020: a fost închisă publicarea pentru 2 sectoare cadastrale aferente UAT Călinești; au intrat în publicare, pe o perioadă de 60 de zile, 3 sectoare cadastrale aferente UAT Scurtu Mare, Călinești și Brânceni, au fost încheiate acte adiționale pentru 57 UAT-uri, prin care s-a prelungit perioada de valabilitate a contractelor de finanțare până la data de 31.10.2020; s-a reluat activitatea privind derularea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale pentru 5 UAT ale căror contracte au fost suspendate pe durata stării de urgență, acestea fiind operate și în aplicația ECIS;
  • Finanțarea 4- 2018-2020: au fost încheiate acte adiționale pentru 8 UAT-uri, prin care s-a prelungit perioada de valabilitate a contractelor de finanțare până la data de 31.10.2020; s-a reluat activitatea privind derularea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale pe 1 UAT al cărui contract a fost suspendat pe durata stării de urgență, acesta fiind operat și în aplicația ECIS;
  • Finanțarea 5- 2019-2020: a fost închisă publicarea pentru 12 sectoare cadastrale aferente UAT Dracea; s-a reluat activitatea privind derularea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale pentru 2 UAT-uri ale căror contracte au fost suspendate pe durata stării de urgență, acestea fiind operate și în aplicația ECIS;

În ceea ce privește punerea în aplicare a legilor fondului funciar: au fost scrise 49 titluri de proprietate și 98 titluri de proprietate modificate.

Cornelia RĂDULESCU