O nouă procedură fiscală pentru organizatorii de nunți și botezuri

Nunți și botezuri, cu “binecuvântare” de la Fisc. Conducerea Finanțelor a stabilit noi reguli pentru organizatorii de evenimente.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman informează contribuabilii cu privire la întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru introducerea sistemelor moderne de plată.

Mai exact, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, liber profesioniştii, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocierile şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică, numiţi în continuare organizatori de evenimente, care dispun de săli sau spaţii autorizate potrivit legii, în care pot organiza nunţi şi botezuri, pentru operaţiuni de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal competent aprobarea unui alt plafon de încasări, mai mare decât cel stabilit.

Solicitarea se face prin depunerea/trimiterea prin poștă, cu confirmare de primire, a unei cereri, la care se anexează: a) documentul de proprietate sau folosință a spațiului/spațiilor în care se desfășoară evenimentul/evenimentele; b) declarația pe propria răspundere a deținătorului spațiului/spațiilor/ folosit/folosite, cu destinație de organizare de evenimente, cu privire la suprafața și capacitatea acestuia / acestora (numărul maxim de mese/scaune), însoțită de autorizația de funcționare pentru spațiile respective; c) situația încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni conform Anexei nr. 2 la prezentul ordin. În cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioră de 12 luni, depun situația încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puțin de 2 evenimente. d) copii ale facturilor emise în baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru perioada pentru care se întocmește situația încasărilor.

Organizatorii de evenimente pot anexa la cererea depusă orice alte documente relevante în susținerea cererii.

Plafonul de încasări în numerar solicitat, se stabilește de organul fiscal competent, în funcție de nivelul maxim al încasărilor aferent unui eveniment din totalul evenimentelor organizate în perioada supusă analizei şi de comunică prin decizie.

Organizatorul de evenimente poate solicita reînnoirea plafonului, cu 30 de zile înaintea expirării, sau modificarea acestuia ori de câte ori se impune, prin depunerea unei cereri însoţită de documentele prevăzute mai sus.

C.D.