O nouă monografie a profesorului Gheorghe Boja, lansată la Alexandria

La Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman, din Alexandria, profesorul de matematică Gheorghe P. Boja şi-a lansat noua sa carte intitulată “Noi contribuţii la istoria învăţământului din judeţul Teleorman”, vol. 1. Noul volum monografic, tipărit în condiţii grafice deosebite la Editura Tipoalex, din Alexandria, a fost lansat în prezenţa unui mare număr de profesori de istorie din judeţ, alături de care s-au aflat jurnalişti din presa locală şi prieteni ai autorului.

Iată că prolificul publicist, profesor de matematică, fost director de şcoală şi inspector şcolar, cu o activitate de peste 46 de ani în învăţământul teleormănean, cunoscut autor de manuale şi culegeri de matematică, de monografii şi a peste 100 de articole şi studii publicate despre starea învăţământului şi nevoia de reformă şcolară, Gheorghe P. Boja a cutezat să abordeze o temă complexă, şi anume să contribuie la scrierea istoriei învăţământului din judeţul Teleorman.

Cu discernământ şi rigoare, autorul volumului despre istoria învăţământului din Teleorman a reuşit să acceadă la documentele din arhive, la izvoare uitate, pe baza informaţiilor obţinute şi analizate reconstituind imaginea trecutului învăţământului teleormănean, până în zilele noastre. Ştiinţa de carte a existat în judeţul Teleorman din cele mai vechi timpuri, atât la oraşe cât şi la sate. Gheorghe P. Boja consemnează existenţa unui număr însemnat de logofeţi, dascăli, călugări, grămătici, copişti şi caligrafi : Codreş din Balaci, Albul, Stanciul, Dragomir din Miroşi, Stan din Scrioaştea, Radu Grămăticul ş.a., care au creat, pe lângă mănăstiri, adevărate şcoli de copişti, care învăţau scrisul şi cititul în limba slavonă, apoi să traducă texte din această limbă.

Cartea este alcătuită din cinci capitole, atfel : Istoricul învăţământului teleormănean; Învăţământul, prioritate naţională; Învăţământul din mediul urban; Învăţământul din mediul rural; Dascăli teleormăneni, autori de manuale şcolare, lucrări psihopedagogice şi monografii.

În paginile lucrării se reconstituie imaginea unei opere de veacuri a înaintaşilor, evocându-se activitatea acestora, dar şi a ctitorilor şi filantropilor care au contribuit la înfiinţarea unor şcoli. Sunt amintiţi fraţii Niculache şi Ionel Anastasescu la Roşiorii de Vede, familia colonel Ion şi Haritina Gigârtu de la Poroschia, Nicolae Uică – general, ministru de război (1933-1934) şi medicul urolog Gheorghe Furtună, ambii fii ai comunei Botoroaga, care au contribuit cu bani pentru construcţia de şcoli şi grădiniţe.

Autorul cărţii se referă la toate şcolile din cele cinci oraşe teleormănene, precum şi la un mare număr din şcolile din mediul rural, la celelalte şcoli din mediul sătesc urmând să facă referiri documentate într-un viitor volum.

Cartea este alcătuită conform normelor ştiinţifice elaborate de către sociologul Dimitrie Gusti (1880-1955), fondatorul Şcolii Sociologice de la Bucureşti, care a pus bazele întocmirii ştiinţifice a monografiilor. Pentru a spori valoarea lucrării au fost introduse ilustraţii de epocă, dar şi fotografii recente, cartea fiind însoţită de o bogată bibliografie.

Astfel, eminentul profesor Gheorghe P. Boja ne pune la dispoziţie o scriere socio-istorică având toate calitătile ştiinţifice, o carte necesară specialiştilor, fiind un util instrument de lucru pentru viitorii cercetători, dar şi un material ajutător pentru profesorul de clasă, pentru diriginţi. Este o carte care nu trebuie să lipsească din biblioteci şi din casa oricărui intelectual.

Noul volum monografic, după cum mărturiseşte Gheorghe P. Boja, “este un prinos de recunoştiinţă adus dascălilor şcolilor teleormănene care, alături de întregul corp profesoral din celelalte şcoli din întreaga ţară, au contribuit la dezvoltarea învăţământului românesc, la creşterea prestigiului şcolii româneşti în întreaga lume.

Prof. Ion Al. STĂNESCU

Foto George ZAVERA