O nouă carte dedicată eminentului dascăl Marin Bunescu, din Suhaia, fost senator de Teleorman

În aceste zile, la Editura Tipoalex, din Alexandria, a văzut lumina tiparului o nouă carte dedicată unei mari personalități din comuna Suhaia, anume învățătorului, director de școală, Marin Bunescu, promotor de seamă al științei de carte în această localitate, în cea de-a doua parte a secolului al IX-lea și începutul secolului XX. Noul volum biografic a fost editat cu sprijinul financiar asigurat de Primăria Suhaia, încă o dovadă că autoritatea publică locală, în frunte cu primărița Polexia Georgiana Barbu, prețuiește așa cum se cuvine personalitățile care au contribuit, de-a lungul vremii, la dezvoltarea învățământului, a vieții economice, sociale, culturale și politice a comunității locale. Cartea, cuprinzând documente inedite din arhiva eminentului dascăl suhăian, apare sub îngrijirea profesorului dr. Bogdan Teodorescu, secretar general al Societății de Științe Istorice din România, strănepot pe linie maternă al lui Marin Bunescu, precum și a profesoarei Elena Ichim, președintele Filialei Teleorman a Societății de Științe Istorice din România și a profesoarei Cristina Hornoiu.

Cititorii vor găsi în cuprinsul cărții studii ample realizate de profesorul dr. BogdanTeodorescu despre viața și activitatea dascălului Marin Bunescu, un cuvânt introductiv aparținând profesoarei zimnicene Elena Ichim, precum și însemnări și alte documente inedite din arhiva familiei Bunescu, în prezent în posesia moștenitorilor săi, documente care se referă la comuna Suhaia.

Dascălul Marin Bunescu, mulți ani director de școală, a profesat la Suhaia timp de peste 40 ani, dar a fost și un economist de mare calibru, înființând și conducând în localitatea natală o bancă populară, remarcându-se totodată ca un bun sfătuitor și prieten adevărat al propriilor consăteni. Marin Bunescu a contribuit efectiv la înființarea de bănci populare și în alte localități teleormănene. Pentru meritele sale în dezvoltarea învățământului a fost numit subrevizor școlar, sub semnătura ministrului Învățământului, Spiru Haret, iar conjudețenii i-au asigurat, prin votul lor, un loc onorabil de senator de Teleorman în primul Parlament al României Mari.

Marin Bunescu s-a născut în anul 1852, într-o familie de țărani numeroasă și săracă, iar la vârsta de 17 ani a luat drumul Bucureștiului, pe jos, pentru a ajunge învățător, visând să facă din satul său natal o rampă de accedere a copiilor de țărani către universul școlii și al meseriilor. În anul 1872, după trei ani de cursuri, ca absolvent al Școlii Normale Carol I din București, se reîntoarce la Suhaia, devenind astfel primul învățător calificat al școlii primare din localitate, unde a desfășurat o remarcabilă activitate didactică, dar și pe tărâm economic și social. Marin Bunescu a descris starea educației rurale într-o monografie școlară scrisă în anul 1905, prima Monografie a școalei din comuna Suhaia, plasa Dunărea, din județul Teleorman. De asemenea, Marin Bunescu, în anul 1879, la vârsta de numai 27 de ani, a elaborat un Abecedar destinat elevilor din Suhaia.

Noua carte despre eminentul dascăl Marin Bunescu cuprinde aspecte deosebit de interesante referitoare la starea învățământului și la evenimentele politice și sociale ale epocii în care acesta și-a desfășurat activitatea. Este o carte care poate fi la îndemâna tuturor celor care îndrăgesc istoria locală, a celor interesați de contribuția înaintașilor noștri la dezvoltarea învățământului teleormănean.

George ZAVERA