O anumită interpretare a Legii 176/2010 îi dă şanse lui Mircea Diaconu

Un comentariu de pe site-ul postului de televiziune B1 al unui comunicat al ANI cu privire la decăderea din dreptul de a mai ocupa o funcţie publică de către senatorul liberal Mircea Diaconu, pe o perioadă de 3 ani, ridică semne de întrebare. Şi asta pentru citarea incompletă a alineatului 2 al articolului 25 din Legea 176/2010. Din text lipseşte o prevedere esenţială, care poate genera multe discuţii privind interpretarea ei şi care într-o variantă logică schimbă datele problemei, fostul senator liberal având dreptul să participe la alegerile pentru Parlamentul European şi să ocupe această funcţie dacă va fi ales.
Textul integral al alineatului 2 din articolul 24 al Legii 176/2010 stipulează: „Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, CU EXCEPŢIA CELOR ELECTORALE, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.”
Asta înseamnă că interdicţia de 3 ani se aplică numai funcţiilor şi demnităţilor publice obţinute prin numire sau prin concurs, nu şi celor obţinute prin votul cetăţenilor.
De exemplu, dacă un director din prefectură, din prefectură sau consiliu judeţean are interdicţie de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică timp de 3 ani, el poate deveni consilier judeţean sau local, primar sau preşedinte de consiliu judeţean, dacă în perioada interdicţiei participă la alegerile locale. Dacă în aceeaşi perioadă se desfăşoară alegeri parlamentare nimic nu-l împiedică să devină deputat sau senator.
În cazul în care conflictul sau incompatibilitatea intervine în timpul exercitării unei funcţii eligibile (consilier local sau judeţean, primar, preşedinte), mandatul încetează din momentul rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a incompatibilităţii sau conflictului de interese. Iar persoana respectivă nu mai poate deţine timp de 3 ani funcţia din care a fost revocată prin efectul legii.
Dar cum legea nu mai spune nimic în legătură cu alte interdicţii privind funcţiile eligibile ce pot fi ocupate de cei care intră sub incidenţa Legii 176/2010, în mod logic ei pot ocupa alte funcţii electorale, dacă în perioada de interdicţie de 3 ani se desfăşoară scrutine electorale. Adică primarul care şi-a pierdut mandatul poate deveni consilier local sau judeţean, preşedinte de consiliu judeţean sau parlamentar.
Prin urmare, Mircea Diaconu, care n-are interdicţii electorale, conform legii, poate alege şi poate fi ales în altă funcţie decât cea de senator, pe care a deţinut-o anterior deciziei ANI de a-l declara incompatibil şi în conflict de interese.
Probabil că pe o asemenea interpretare a legii s-a bazat Mircea Diaconu când a decis să candideze pentru Parlamentul European. Sau, pur şi simplu, doreşte să lanseze o dezbatere publică a acestei legi care a născut atâtea contradicţii şi care, în mod cert şi necesar, trebuie revizuită.

C.R.