O administraţie modernă şi eficientă

În slujba cetăţeanului printr-o administraţie modernă şi eficientă. Spre acest ideal tinde prefectul judeţului Teleorman, Liviu Dumitraşcu. În acest sens, instituţia pe care o conduce a implementat un proiect destinat modernizării şi eficientizării serviciilor furnizate cetăţenilor. Proiectul este cofinanţat din fonduri europene, iar valoarea totală se ridică la impresionanta sumă de peste 10 miliarde lei vechi.
Proiectul are ca obiectiv ridicarea nivelului de cunoştinţe şi competenţe al personalului din administraţia publică locală, necesare consolidării unei administraţii moderne, performante, eficiente şi eficace.
Grupul ţintă al proiectului este format din 66 de persoane din Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman, aproximativ 220 de persoane din instituţii publice coordonate şi partenere în procesul de dezvoltare locală (servicii deconcentrate, Consiliul Judeţean, Primării, ONG-uri) şi 60 de firme care îşi au sediul sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului Teleorman.
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 16 luni. Mai exact de pe data de 27 septembrie 2013 şi până pe 27 ianuarie 2015.

C. DUMITRACHE