Numărul accidentelor de muncă, în continuă scădere

Activităţile din industria extractivă desfăşurate pe teritoriul judeţului nostru, atât în subteran cât şi în cariere la suprafaţă, nu sunt lipsite de riscuri, aşa că, astfel de activităţi necesită o instruire adecvată şi o monitorizare permanentă, astfel încât activităţile de inspecţie să permită o creştere a siguranţei locului de muncă.
În sectorul extractiv, riscurile se referă la incendii provocate la benzile transportatoare ale substanţelor minerale utile; riscuri de natură electrică şi alte riscuri apărute în activităţile de mentenanţă ocazionale.
Statisticile ultimilor ani (2009 – 2013), arată o scădere de la an la an, a numărului de accidente de muncă.
În anul 2009, au fost înregistrate cele mai multe astfel de evenimente (307). Un an mai târziu, în 2010 numărul acestora s-a redus până la 261, pentru ca în 2011, acestea să ajungă la 220. În anul 2012, numărul accidentelor de muncă a simţit o şi mai mare diferenţă, înregistrându-se doar 175 de accidente de muncă, pentru ca în 2013 acestea să reprezinte doar jumătate din cele înregistrate în urmă cu trei ani. În 2013 s-au înregistrat doar 128 accidente de muncă.
O scădere semnificativă s-a înregistrat şi în cazul persoanelor care în urma unor accidente din sectorul extractiv, s-au ales cu incapacitate temporară de muncă. 299 astfel de cazuri s-au înregistrat în 2009, 257 în 2010 şi doar 208 în 2011. Numărul persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă a scăzut până la 170 în 2012 , ajungând până la 128 în 2013.
Referitor la accidentele de muncă soldate cu pierderi de vieţi omeneşti, în cei cinci ani de referinţă, în Teleorman au fost înregistrate 29 de decese apărute în urma activităţilor desfăşurate în sectorul extractiv.
Cele mai multe accidente mortale au fost înregistrate în anul 2011, opt în 2009, patru în 2010, cinci în 2012, iar în 2013 nu a fost vorba de vreun accident mortal.
În vederea creşterii gradului de conştientizare atât a angajatorilor cât şi a lucrătorilor, a cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă, în vederea prevenirii producerii accidentelor de muncă şi a îmbunătăţirii profesionale, ITM Teleorman va efectua în perioada 10 februarie 14 martie acţiuni de control în unităţile care desfăşoară activităţi din acest domeniu.

M.M.