Noutăţi privind cooperativele agricole

La Bucureşti, în organizarea Uniunii de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal, în parteneriat cu compania Euralis Seminţe, a avut loc cea de-a IV-a ediţie a Zilei Cooperativelor din Cultura Mare. Cu acest prilej a avut loc şi adunarea generală extraordinară a Uniunii de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal.

– D-le Schiopu, am aflat că zilele trecute, la Bucureşti, a avut loc adunarea generală extraordinară a Uniunii de Ramură Natională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal la care aţi luat parte. Ce ne puteti relata despre acest eveniment ?

-Da, în zilele de 4 si 5 decembrie a.c., la Hotel RAMADA din Bucureşti a avut loc adunarea generală extraordinară a celor 25 de cooperative agricole membre ale acestei Uniuni. Intre acestea, s-a aflat şi Cooperativa TINOASA, din Călineşti – Teleorman. Am participat în calitate de cenzor al Cooperativei TINOASA, cât şi la invitaţia conducerii Uniunii.

Ce teme importante au fost dezbătute ?

– In primul rând, fiecare cooperativă membră, precum şi cele 8 cooperative aflate în curs de aderare şi-au prezentat realizările din acest an.

Ce s-a reţinut mai important ?

– Imbucurător şi încurajator este faptul ca faţă de anii trecuti, în 2018, aproape toate cooperativele prezente au raportat că au aprovizionat membrii cu inputuri şi au valorificat producţiile prin cooperative. Este un salt deosebit şi totodată un îndem de urmat şi de către celelalte cooperative care încă mai au reţineri în ceea ce priveşte aderarea la Uniune. Membrii au fost mulţumiţi de preţurile mici ale inputurilor aprovizionate şi respectiv de preţurile mari la vânzarea produselor agricole. De aici, câşig atât pentru fermieri, cât şi pentru cooperative.

– Ce remarcă puteţi face în ceea ce priveşte realizarea de investiţii ?

– O bună parte dintre cooperativele prezente au accesat fonduri europene pentru silozuri, staţii de sortare seminţe, utilaje agricole, depozite şi staţii sortare legume. Pe total ţară, sectorul cooperaţiei agricole a accesat peste 10 milioane euro din fondurile europene, însemnând un salt deosebit faţă de anii trecuţi. Pentru viitor, Uniunea va propune Ministerului Agriculturii să pună la dispiziţia cooperativelor o sumă mult mai mare. Una dintre cooperative, BRAICOOP Brăila, a investit şi în cercetare, colaborând cu instituţiile de învăţământ agricol superior.

Din ce zone ale ţării sunt membrii Uniunii ?

– Membrii Uniunii sunt cooperative din judeţele Buzău, Vrancea, Brăila, Ilfov, Călăraşi, Prahova, Constanţa, Teleorman, Argeş, Olt, Dolj, Timiş, Arad şi altele. După cum observaţi, sunt cooperative din toate zonele ţării, ceea ce însemnă că ideea de cooperaţie agricolă se extinde. In timpul adunării, au mai fost primiţi ca membri noi în Uniune încă un număr de 8 cooperative, unele având o vechime oarecare, iar altele înfiinţate în anii 2017 şi 2018. Pentru cooperativele care vor să adere, Uniunea rămâne deschisă.

Apropo, ce avantaje au cooperativele asociate in cadrul acestei Uniuni ?

– In primul rând, în numai un an de la constituire, conducerea Uniunii de Ramură din Sectorul Vegetal a reuşit să facă aplicabile facilităţile fiscale prevăzute în legea cooperaţiei, determinând Ministerul Finanţelor să aplice legea. A coordonat şi a insistat pentru modificarea şi îmbunătăţirea legii cooperaţiei, aflată acum în plenul Camerei Deputaţilor. A mijlocit întâlniri ale membrilor cu personalităţi academice, politice, ministeriale etc. Uniunea îşi mai propune să sprijine şi înfiinţarea altor Uniuni în ţară. De asemenea, va milita pentru aplicarea unitară a legii cooperaţiei agricole pe tot teritoriul ţării

Am înţeles că partea a doua a adunării a fost consacrată întâlnirii membrilor cu unele personalităţi. Care au fost acestea ?

– Da, în cea de-a doua zi a lucrărilor, reprezentanţii cooperativelor agricole au fost onoraţi de prezenţa d-lui Umberto di Pasquo, expert Politici, Legislaţie şi Guvernanţă Cooperative – Confederaţia Europeană a Cooperativelor Agricole din U.E. (COPA-COGECA), senatorului Lucian Trufin, secretar al Comisiei de Agricultură – Senat, deputatul Alexandru Stănescu, preşedinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaţilor, subsecretarul de Stat Floricel Dima – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, preşedinte al A.S.A.S., reprezentanţi ai asociaţiilor de profil agricol şi din presa de specialitate.

In luările de cuvânt, aceştia au elogiat evoluţia sectorului cooperatist în care nimeni nu-şi punea speranţe cu câţiva ani în urmă. Au promis că vor sprijini perfecţionarea sistemului şi vor încuraja asocierea fermierilor în cooperative agricole.

Un invitat de seamă a fost Banca Transilvania care, prin reprezentanţii săi au explicat concret dorinta de colaborare cu sistemul cooperatist. In viitor se va implica serios în cofinanţarea proiectelor ce se vor realiza de cooperative din fonduri europene. A invitat toate cooperativele să apeleze la serviciile băncii, unde vor găsi sprijin de natură financiară, inclusiv pentru cumpărarea deterenuri agricole.

– Ce alte amănunte ne mai puteţi prezenta ?

– Delegatia noastră a subliniat câteva idei şi a sugerat unele măsuri menite consolidării cooperaţiei agricole în Romania şi anume : să se introducă urgent, în învăţămâtul agricol superior şi mediu, ore de educaţie cooperatistă pentru a pregăti şi asigura managerii de viitor ai cooperaţiei agricole. Vor apărea are noi meserii în cadrul cooperativelor, fiind necesară pregătirea unitară a celor ce vor practica respectivele meserii. Se impune organizarea unor întâlniri zonale cu conducerile tuturor cooperativelor existente pentru a impulsiona constituirea de noi Uniuni de Ramura şi a cunoaşte potenţialul actual al acestora; instituirea unei statistici minime despre cooperativele agricole în vederea stabilirii unor strategii viitoare şi altele. Dacă sectorul nu va fi coordonat unitar, se diminuează ideea de cooperaţie!

George ZAVERA