Noutăţi pentru absolvenţii promoţiei 2013

Reprezentanţii A.J.O.F.M. Teleorman, face un apel către toţi absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, că pot beneficia de indemnizaţie de şomaj (în cuantum de 250 lei), pentru o perioadă de 6 luni, dacă se înregistrează la agenţia de ocupare a forţei de muncă, în raza căreia îşi au domiciliul, în maximum 60 de zile de la data absolvirii.
Referitor la indemnizaţia de şomaj, aceasta se acordă după 60 de zile de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite (informare, consiliere, orientare profesională) în vederea angajării.
Indemnizaţia de şomaj poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii şi se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.
Este de reţinut faptul că nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, urmează o formă de învăţământ.
Absolvenţii indemnizaţi, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, de o prima de încadrare, egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data angajării (în prezent – 500 lei).
Iar angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, beneficiază de scutire, pe o perioadă de 12 luni, de la plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pentru această perioadă, pentru fiecare absolvent: un indicator social de referinţă (500 lei), în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; 1,2 indicator social de referinţă (600 lei), în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ liceal sau de învăţământ postliceal şi 1,5 indicator social de referinţă (750 lei), în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.
De asemenea, angajatorii care încadrează absolvenţi sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 3 ani de la data încheierii contractului de muncă.
Iar în perioada celor 3 ani, absolvenţii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, iar cheltuielile necesare pregătirii profesionale vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

M.M.