Nomenclatorul străzilor din Alexandria a fost adus la zi

Drumurile, străzile şi aleile intră, conform prevederilor legale, în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public de interes local al localităţilor din România. Cum fiecare componentă a reţelelor rutiere şi pietonale are un nume şi cum există o anume dinamică a acestora (apariţia de noi artere prin extinderea intravilanului sau modificarea Planurilor Urbanistice Generale), nomenclatorul străzilor trebuie revăzut din când în când.
Ultima punere în acord a nomenclatorului străzilor din Alexandria cu realitatea a avut loc în anul 2000, dar în cei 13 ani care au trecut de atunci au apărut noi străzi şi alei prin extinderea zonelor de locuit, aşa că a fost necesară o modificare şi completare a nomenclatorului străzilor din municipiu.
În şedinţa consiliului local Alexandria, din 28 noiembrie a fost aprobat noul nomenclator al străzilor din municipiul reşedinţă de judeţ. De remarcat faptul că majoritatea străzilor şi-au păstrat denumirile din anul 2000, iar străzile şi aleile noi sunt „botezate” fie cu numele unor personaje istorice, fie cu denumiri care ţin de botanică, florile fiind preponderente.
Lui Mircea cel Bătrân i s-au adăugat Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş, Petru Rareş, Alexandru cel Bun, Matei Basarab, Dimitrie Cantemir, Iancu de Hunedoara.
Florile au invadat, cum era normal, cartierul „Sere”, singurii intruşi printre ele fiind caişii, merii şi cireşii.
Se regăsesc în nomenclator şi două personalităţi ale culturii locale, profesorii Ion Moraru şi Mircea Scarlat.
De remarcat faptul că prin folosirea numelor unor personaje istorice pentru denumirea unor străzi şi alei se revine la tradiţie, în perioada interbelică străzile principale ale municipiului purtând numele unor personaje din istoria modernă a României.
Astfel, strada Dunării se numea I.C. Brătianu, str. 1 Mai purta numele lui C.A. Rosetti, str. Mihăiţă Filipescu s-a NUMIT Regele Mihai, str. 1 Decembrie purta numele Regina Elisabeta, iar str. Viitorului numele Elena Doamna.

C.D.