Noii contribuţii la istoria învăţământului din judeţul Teleorman

În aceste zile, la Editura Tipoalex, din Alexandria, a văzut lumina tiparului noua carte a profesorului alexăndrean Gheorghe Boja, intitulată Noi contribuţii la istoria învăţământului din judeţul Teleorman (vol. I), lucrare în care fostul director de şcoală şi inspector şcolar descrie, pe baza documentelor de arhivă, starea învăţământului teleormănean de la apariţia primelor şcoli şi până astăzi. Primul volum al cărţii Noi contribuţii la istoria învăţământului din judeţul Teleorman este structurat pe cinci capitole şi anume : Istoricul învăţământului teleormănean; Învăţământul, prioritate naţională; Învăţământul din mediul urban; Învăţământul din mediul rural; Dascăli din Teleorman, autori de manuale şcolare, lucrări psihopedagogice şi monografii.

În opinia subsemnatului, Noi contribuţii la istoria învăţământului din judeţul Teleorman este o carte deosebit de interesantă, o lucrare care a necesitat un mare volum de muncă de cercetare a documentelor existente în arhive. O lucrare de istorie a învăţământului teleormănean care trebuie să se afle la îndemâna tuturor dascălilor şi în mod special a tinerilor profesori şi învăţători.

Profesorul de matematică Gheorghe Boja, de-a lungul celor peste 45 de ani petrecuţi la catedră şi în funcţii de conducere în învăţământul teleormănean s-a implicat responsabil în pregătirea multor generaţii de elevi, în reformarea învăţământului preuniversitar, preocupările sale în ceea ce priveşte învăţământul regăsindu-se şi în cele peste 100 de articole de specialitate şi 20 de cărţi publicate.

A editat volumele: Probleme de algebră pentru elevii din clasele VI – X (1992), Modele matematice pentru admiterea în licee şi şcoli profesionale (1994), Probleme de geometrie, cls. VI-X (1995) şi Manual de geometrie, clasa a VI-a (2000). A scris şi editat Monografia localităţii Suhaia (2003), volumul Polivalenţe didactice (2003), cartea Modele matematice pentru bacalaureat şi admitere în învăţământul superior (2006), Provocări didactice (2006), Metode matematice tip Capacitate (2006) Școala românească şi paşii mărunţi ai reformei (2007), Forme şi reforme (2007), Rătăciri şi popasuri educaţionale (2008). De asemenea, a editat volumele : Noi pagini monografice, localitatea Suhaia (2009), Incomodul – roman autobiografic (2010), Memorii (2010), Scrieri nostalgice (2012), Monografia localităţii Suhaia (a doua ediție, 2012), Pe urmele unui incomod (2013), Lumea şcolii Încotro?, Oameni de şcoală. Publicişti născuţi în judeţul Teleorman (2017).

Lansarea volumului Noi contribuţii la istoria învăţământului din judeţul Teleorman va avea loc luni, 3 decembrie 2018, orele 9,30, la sala Multimedia a Muzeului Judeţean de Istorie Teleorman.

George ZAVERA