Noi monografii teleormănene

De curând, în publicistica monografică teleormăneană au apărut alte două monografii ale unor localități din sudul județului. Este vorba despre monografiile comunelor Dracea și Crângu, precum și ale satelor lor componente, Zlata și Florica, respectiv Secara. Aceste noi apariții editoriale se datorează cunoscutului și prolificului publicist teleormănean-economistului Paul C. Șchiopu- publicist ce are în palmares aproape 30 de astfel de lucrări.

Și într-o monografie și în cealaltă autorul vine cu un bogat material documentaristic legat de anumite aspecte privitoare la localitățile amintite, cum ar fi: istoricul lor, așezarea geografică, vecinii, relieful, hidrografia, clima,flora și fauna, toponimele,viața administrativă, participarea locuitorilor la marile evenimente istorice,demografia,învățământul,viața religioasă,tradiții,datini și obiceiuri locale,precum și personalități marcante ale acestora.

Lucrările sunt dedicate împlinirii a 100 de ani de la înfăptuirea României Mari și a 50 de ani de la reînființarea județului Teleorman.

Totul este rodul unei munci laborioase, a unei largi arii de documentare, al unui lăudabil efort de a face cunoscută o zonă a județului în care trăim. Ambele monografii sunt scrise cu pasiune și cu respect față de adevăr pentru oamenii care au trăit, au dat și dau viață acestor meleaguri, fiind foarte utile celor interesați de domeniul monografic. Felicitări!

A consemnat, Prof. Ion Scarlat