Noi locuri de muncă, scoase la concurs de către primăriile şi instituţiile publice din Teleorman

În această perioadă, câteva dintre primăriile şi instituţiile publice din judeţul Teleorman oferă celor interesaţi locuri de muncă în mediul urban, dar şi în mediul rural. Posturile vacante sau cele nou înfinţate pot fi ocupate doar prin concurs !

Astfel, Primăria comunei Mavrodin a anunţat organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru funcţii publice de execuţie, vacante, după cum urmează:

  • inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Financiar Contabil;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Financiar Contabil;
  • referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Financiar Contabil;
  • referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Stare Civilă.

Primăria comunei Suhaia a scos la concurs un post de inginer agronom şi un post de muncitor calificat în meseria de electrician.

Primăria oraşului Zimnicea angajează un consilier superior în cadrul Compartimentului Protecţie civilă, protecţia muncii şi situaţii de urgenţă.

Primăria comunei Drăcşănei a anunţat scoaterea la concurs a unui post de inspector debutant la Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Stare Civilă, Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială.

Primăria comunei Bragadiru a scos la concurs un post de bibliotecar.

Primăria comunei Nenciuleşti angajează, prin concurs, un muncitor calificat, care îşi va desfăşura activitatea în cadrul Serviciulu Public de Salubrizare.

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman a scos la concurs trei posturi vacante, respectiv un post de consilier grad profesional principal, un post de consilier grad profesional debutant şi un post de inspector grad profesional asistent.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria a anunţat organizarea concursului în vederea ocupării unui post de muncitor calificat în meseria de sudor şi a unui post de muncitor calificat în profesia de instalator.

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din oraşul Zimnicea angajează un revizor contabil gr. I.

Liceul Teoretic Videle a scos la concurs postul de secretar.

Şcoala Gimnazială Trivalea Moşteni angajează administrator financiar, cu încadrare de jumătate de normă.

Centrul de Transfuzie Sanguină Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, angajează asistent medical generalist grad profesional debutant.

Persoanele interesate să ocupe astfel de posturi pot afla toate informaţiile legate de organizarea concursurilor adresându-se primăriilor şi instituţiilor publice care au scos respectivele posturi la concurs, precum şi accesând site-ul Posturi gov Teleorman.

George ZAVERA