Nereguli peste nereguli, descoperite de pompierii teleormăneni

Personalul Inspecţiei de Prevenire din cadrul I.S.U. „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman a desfăşurat în luna martie mai multe controale de specialitate pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor şi a protecţiei civile.
Astfel, în urma acestor controale, s-au emis un număr de şapte avize de securitate la incendiu; Au fost respinse 15 cereri de avize cu privire la securitatea la incendiu şi-au mai fost emise alte două avize, pentru planuri de evacuare în situaţii de urgenţă.
Tot în decursul lunii trecute s-au mai emis şi două avize pentru transportul deşeurilor periculoase.
La capitolul controale, în luna martie personalul compartimentului de control al I.S.U. “A.D. Ghica”, a efectuat un total de 129 controale. Dintre acestea, 60 de controale s-au efectuat la 60 operatori economici, 47 de instituţii publice un punct de comandă şi 6 localităţi.
În ceea ce priveşte pericolele de accidente majore în care sunt implicate substanţele periculoase, un singur obiectiv a fost supus controlului, soluţionându-se un număr de 194 deficienţe constatate.
Referitor la numărul deficienţelor constatate privind apărarea împotriva incendiilor, acestea au fost în număr de 354, din care doar 184 au fost sancţionate.
Nici la capitolul protecţie civilă, operatorii supuşi controlului nu şi-au luat măsurile de precauţie, astfel s-au descoperit 190 de nereguli, din care au fost supuse sancţionări doar 66.
Tot cu această ocazie s-au luat la verificat şi un număr de şase sirene de alarmare, în cazul cărora nu s-a descoperit nereguli de funcţionare.
În urma controalelor s-au aplicat şi o serie întreagă de sancţiuni contravenţionale de tipul avertismentelor, din care 153 au fost în domeniul apărării împotriva incendiilor şi 42 în domeniul protecţiei civile.
Amenzile contravenţionale aplicate în domeniul apărării împotriva incendiilor au fost în număr de 31 amenzi, însumând în total 33.700 de lei, iar în domeniul protecţiei civile s-au aplicat 21 de amenzi în cuantum de 2.100 lei.
La capitolul exerciţii de alarmare în caz de incendiu, s-au efectuat 39 de controale cu precădere la operatorii economici verificaţi şi la instituţiile din localităţile planificate.
În cazul Serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, s-au efectuat şase controale la serviciile voluntare şi alte două controale la serviciile private, unde nu s-au descoperit nereguli.
Pentru luna în curs, au fost planificate o serie întreagă de alte activităţi de genul controalelor la unităţile de cult, premergător şi pe timpul Sărbătorilor Pascale; controale la spaţiile de agrement, fond forestier/ocoale silvice; controale la unităţile de cultură; la unităţile de turism şi agrement.
Alte controale se vor efectua şi în cadrul localităţilor: Bujoru, Ştorobăneasa, Orbeasca, Măldăeni, Peretu şi Roşiorii de Vede. Nici operatorii economici cu capital privat din municipiul Roşiorii de Vede şi din oraşele Videle şi Zimnicea, nu vor scăpa de aceste controale, în decursul lunii aprilie. Şi pentru că ieri s-a marcat “Ziua monumentelor Istorice”, controale din această lună s-au extins şi la unităţile de învăţământ încadrate în categoria monumentelor istorice.

Mirel MANAFU