Neglijat de fostele guvernări, cadastrul ar putea fi o prioritate pentru noul Executiv

Cu prilejul audierii în Comisia parlamentară pentru Agricultură în vederea avizării candidaturii sale la ocuparea postului de Ministru al Agriculturii în Guvernul Ponta III, Daniel Constantin a declarat că realizarea cadastrului terenurilor agricole din ţara noastă va reprezenta una din priorităţile cărora le va acorda întreaga atenţie în viitorul său mandat. „Cadastrul este foarte important în perspectiva valorizării terenurilor agricole. Sunt din ce în ce mai puţine terenuri nelucrate în momentul de faţă şi cred că trebuie să ne preocupăm de o circulaţie mai uşoară a acestora; iar fără cadastru nu prea se poate face această circulaţie. De aceea, nu numai eu, întregul Guvern a considerat că elaborarea cadastrului rural trebuie să fie o prioritate. Prin noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 sunt alocate 500 de milioane de euro pentru cadastrul rural. Asta înseamnă că, dacă lucrările vor începe spre sfârşitul acestui an, începutul anului viitor, în maximum un an de zile, cadastrarea terenurilor agricole ar putea fi realizată”, a spus Constantin.
Dacă la nivel declarativ lucrurile par extrem de simple, practica, în ceea ce priveşte cadastrarea terenurilor, indiferent dacă acestea se află în extravilan sau intravilanul localităţilor, dovedeşte că proprietarii de terenuri nu sunt sprijiniţi în niciun fel de către statul român. Din contră, taxele pentru cadastrarea terenurilor sunt aşa de mari încât îi descurajează pe proprietari, îndeosebi pe cei cu suprafeţe mai mici, să realizeze cadastrul şi să-şi înscrie terenurile în Cartea Funciară.
Dacă doresc să-şi înstrăineze anumite suprafeţe de teren, cu banii obţinuţi de la cumpărător, deşi preţurile au crescut în ultimul timp, proprietarii abia dacă reuşesc să acopere cheltuielile pentru realizarea cadastrului, pentru publicitatea imobiliară şi pe cele notariale. Ca să nu mai vorbim de taxele pe care aceştia trebuie să le plătească pentru dezbaterea succesiunilor şi pentru ieşirea din indiviziune atunci când pe titlurile de proprietate sunt înscrişi mai mulţi proprietari. Iar atunci când proprietarii nu se înţeleg asupra suprafeţelor ce li se cuvin drept moştenire, urmează, după cum se ştie, apelarea la instanţa de judecată, ceea ce dublează costurile. Iată doar câteva aspecte care ne dă convingerea că e imposibilă realizarea cadastrului terenurilor din România într-un singur an. Nu poţi face într-un an de zile, ceea ce nu s-a reuşit pe parcursul ultimilor 24 de ani !
O astfel de lucrare de anvergură, în urma căreia românii pot deveni proprietari cu acte în regulă, în acest fel putând fi stimulată şi comasarea terenurilor prin vânzare, arendare ori asocierea în cooperative, presupune reducerea la minimum a nivelului taxelor pentru cadastrarea terenurilor, eliminarea procedurilor birocratice, dar şi un program finanţat integral de către stat sau/şi de la Uniunea Europeană, cu un termen de realizare rezonabil.

George ZAVEREA