Muzeul Județean Teleorman: Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică, ed. a VII-a, 2018

Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică, ed. a VII-a, 2018, a fost acordat lui Ştefan Păun, pentru volumul „Album comemorativ – Drăgăneşti Vlaşca 1916-1919”, apărut în anul 2018.

Ştefan Păun este profesor universitar, doctor în istorie, decanul Facultăţii de Istorie-Geografie a Universităţii Hyperion din Bucureşti, vicepreşedintele Senatului Universităţii Hyperion, cadru didactic la Universitatea Politehnică din Bucureşti.

A fost decorat în anul 2004 cu Ordinul „Meritul pentru Învăţământ în grad de Mare Ofiţer” şi premiat cu Premiul „Constantin C. Giurescu” al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.

Este membru al mai multor societăţi de ştiinţe (Societatea de Studii Interdisciplinare, Societatea de Ştiinţe Alternative), membru în colegiul de redacţie al unor reviste de specialitate (Studii şi Articole de Istorie, Analele Universităţii din Craiova, Geopolitică, Istorie şi Relaţii Internaţionale, Clio XX, Adlleton Academic), autor şi coautor a peste 15 volume şi 50 de articole şi studii în reviste naţionale şi internaţionale.

Volumul este o reeditare a celui apărut în anul 1932, după indicaţiile locotenentului Paul Epureanu şi vizează modul în care a fost realizat Monumentul Eroilor din Drăgăneşti de Vlaşca, în anul 1930. Reeditarea este realizată de Ştefan Păun, care semnează o cuprinzătoare notă introductivă care oferă motivaţia lucrării, dar şi o serie de necesare note explicative privind contextul evenimentelor, personalităţile vremii şi destinele lor, toate acestea constituindu-se în recuperări necesare ale istorie locale.

Volumul, în noua lui formă, care apare în anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, este un omagiu adus celor care s-au jertfit în luptele din 1916-1918, pentru realizarea idealului Unităţii Naţionale.

Cornelia RĂDULESCU