Muzeul Județean Teleorman: Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică, ed. a VII-a, 2018

Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică a fost acordat lui Theodor Ignat pentru volumul „Cultura Gumelniţa pe valea Mostiştei”, apărut în anul 2018.

Theodor Ignat este arheolog expert, şeful Biroului de Arheologie din cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti, membru în Comisia Naţională de Arheologie.

Din 2002 până în prezent a participat la peste 10 campanii de cercetare arheologică sistematică (Hârşova, Borduşani, Măriuţa, Sultana, Bucşani, Grădinile, Gumelniţa) şi la peste 30 de şantiere arheologice preventive (majoritatea în Bucureşti), ca membru în colectivele ştiinţifice.

A participat la peste 20 de sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale (Bucureşti, Buzău, Târgovişte, Ploieşti, Slobozia, Constanţa, Târgovişte, Turnu Severin, Vaslui, Piatra Neamţ, Alba Iulia, Giurgiu, Alexandria) şi la peste 25 de sesiuni de comunicări ştiinţifice internaţionale în Norvegia, Germania, Finlanda, Croaţia, Cehia, Turcia, Marea Britanie, Bulgaria, Ucraina, Spania.

Pe lângă volumul care a fost premiat a redactat, ca autor sau coautor, peste 30 de articole şi studii de specialitate şi rapoarte de cercetare.

Volumul reprezintă forma finală a tezei de doctorat, susţinută în cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti în anul 2013.

Are la bază cercetările efectuate de Theodor Ignat ca membru al unui colectiv ştiinţific multidisciplinar care desfăşoară săpături arheologice în siturile de la Sultana „Malu Roşu” şi Măriuţa, aflate pe valea Mostiştei (jud. Călăraşi).

Lucrarea integrează coerent informaţiile cunoscute din cercetările anterioare cu cele inedite, aflate în patrimoniul diferitelor muzee, precum şi cu rezultatele cercetărilor recente, realizând o sinteză privind istoria şi modul de viaţă al comunităţilor culturii Gumelniţa din acea parte a Munteniei.

Cornelia RĂDULESCU