Muzeul Județean Teleorman: Masa rotundă „Vitănești – 25” și lansare de carte

Muzeul Judeţean Teleorman organizează în zilele de 18 şi 19 octombrie 2018 următoarele evenimente: Masa rotundă „VITĂNEŞTI 25 – Realizări şi perspective în cercetarea epocii neo-eneolitice din sud-vestul Munteniei“; Lansarea numărului 10/2018 al publicaţiei Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman.Seria Arheologie.

Primul eveniment va fi dedicat aniversării a 25 de ani de la începerea cercetărilor arheologice de la Vităneşti punctul „Măgurice”, județul Teleorman.

Aşezarea gumelniţeană de tip tell, care datează de acum 6000 de ani, se află în comuna Vităneşti (în fostul sat Găvăneşti), la circa 7 km nord-est de oraşul Alexandria. Pe acest sit se desfăşoară unul dintre cele mai longevive proiecte de cercetare arheologică ale epocii eneolitice, proiect care a debutat în anul 1993 şi care continuă şi în prezent.

Principalele obiective ale cercetărilor arheologice, care au început iniţial sub forma unor săpături de salvare coordonate de dr. Silvia Marinescu-Bîlcu, cercetătoare la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, ulterior, din 1995, de dr. Radian Andreescu, cercetător la Muzeul Naţional de Istorie a României, cu colaborarea permanentă a Muzeului Judeţean Teleorman, au fost decopertarea primului nivel de locuire şi săparea unei suprafeţe de control stratigrafic care să evidenţieze evoluţia culturală a aşezării.

Masa rotundă ce urmează a se desfăşura va reuni un număr de 31 de specialişti: arheologi, arheozoologi, sedimentologi, restauratori, conservatori, de la o serie de instituţii muzeale şi de cercetare din ţară, precum şi de la muzeul din Alexandria şi alte instituţii din judeţul Teleorman cu atribuţii în prezervarea patrimoniului.

Vor fi dezbătute aspecte care ţin de cercetarea epocii neo-eneolitice din sud-vestul Munteniei, zonă ce include în cea mai mare parte a ei judeţul Teleorman, urmărindu-se evoluţia şi rezultatele cercetării din ultimii 25 de ani.

Al doilea eveniment va fi atât unul aniversar, cât şi unui omagial şi va fi legat de lansarea revistei Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie numărul 10/2018.

În urmă cu 10 ani, mai precis în anul 2009, se pornea aventura realizării primului periodic al Muzeului Judeţean Teleorman, actualul director, Pavel Mirea și muzeografii teleormăneni hotărând împreună cu Ecaterina Ţânţăreanu, cea care conducea la acea vreme muzeul alexăndrean, iniţierea revistei intitulată simplu Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie. Era un demers îndrăzneţ în condiţiile în care activitatea editorială a muzeului fusese extrem de redusă, până la acea dată, în cele peste patru decenii de la înfiinţare, editând doar trei publicaţii şi acelea relativ târziu, între 1996-2006.

Încă de la apariţie, revista a publicat studii generale şi articole de arheologie, studii şi cercetări interdisciplinare, abordări teoretice, pagini din istoria arheologiei, prezentări şi recenzii de carte. Acest fapt s-a materializat, în cele zece numere apărute, prin peste 130 de articole întinse pe aproape 2500 de pagini, având 91 de autori şi coautori preponderent din România, dar şi din Marea Britanie, Olanda, SUA şi Bulgaria.

Acest al 10-lea număr al revistei – un număr aniversar, este totodată şi unul omagial, fiind dedicat cercetătorului Radian Andreescu la împlinirea vârstei de 60 de ani.

Acesta şi-a dedicat munca, în ultimii 25 de ani, cercetării epocii neo-eneolitice din judeţulTeleorman, atât prin investigaţiile efectuate la Vităneşti, cât şi prin alte proiecte, unele cu participare internaţională, ce au vizat o serie de aşezări din mileniile 6-5 î.Hr. de la Alexandria, Lăceni şi Măgura.

Programul evenimentelor care urmează să se desfăşoare la Muzeul Judeţean Teleoman este următorul:

Joi, 18 octombrie 2018

  • 10.30-11.30 – sosirea invitaţilor şi cazare (Hotel Parc)
  • 11.30 – deplasare la Vităneşti
  • 12.00-15.00 – vizitarea sitului arheologic „Măgurice” şi discuţii la faţa locului; prânz
  • 15.30 – întoarcerea la Alexandria, la Muzeul Judeţean Teleorman
  • 16.00-19.00 – Masă rotundă „VITĂNEŞTI 25 – Realizări şi perspective în cercetarea epocii neo-eneolitice din sud-vestul Munteniei“, moderator dr. Radian Andreescu, responsabil ştiinţific al şantierului arheologic de la Vităneşti (17.00-17.30 – Pauză de cafea)
  • 19.30 – cină

Vineri, 19 octombrie 2018

  • 11.00 – Lansare de carte: Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie, nr. 10-2018, număr aniversar şi volum omagial dedicat cercetătorului Radian Andreescu, la împlinirea vârstei de 60 de ani.- Prezintă dr. Pavel Mirea (Muzeul Judeţean Teleorman) şi dr. hab. Adina Boroneanţ (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti)- Alocuţiuni din partea invitaţilor
  • 13.00 – prânz
  • 14.00 – plecarea invitaţilor

Lista participanţilor la evenimentele care urmează să se desfăşoare la Muzeul Judeţean Teleoman este următoarea: dr. Radian ANDREESCU – Muzeul Naţional de Istorie a României; dr. Adrian BĂLĂŞESCU – Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti; Andreea BÎRZU – Muzeul Naţional de Istorie a României; dr. hab. Adina BORONEANŢ – Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti; dr. Bogdan CIUPERCĂ – Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova; Radu COMAN – Muzeul Judeţean Ialomiţa; Mădălina DUMITRU – Muzeul Judeţean Teleorman; dr. Mihai FLOREA – Muzeul Naţional de Istorie a României; dr. Alin FRÎNCULEASA – Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova; Daniel GARVĂN – Muzeul Judeţean Buzău; dr. Laurenţiu GRIGORAŞ – Muzeul Judeţean Buzău; dr. Constantin HAITĂ – Muzeul Naţional de Istorie a României; dr. Ana ILIE – Complexul Muzeal Naţional „Curtea Domnească” Târgovişte; dr. Cătălin LAZĂR – Universitatea Bucureşti; dr. Silvia MARINESCU-BÎLCU – Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti; dr. P

avel MIREA – Muzeul Judeţean Teleorman; dr. Katia MOLDOVEANU – Muzeul Naţional de Istorie a României;Simona MUNTEANU – Muzeul Judeţean Ialomiţa; dr. Marian NEAGU – Vălenii de Munte; Ștefan NEDELCUŢĂ-APOPE – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Teleorman; dr. Sabin POPOVICI – Muzeul Romanaţiului Caracal; dr. Valentin RADU – Muzeul Naţional de Istorie a României; dr. Elena RENŢA – Muzeul Judeţean Ialomiţa; dr. Ion PĂTRAŞCU – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Teleorman; dr. Cristian ŞTEFAN – Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti; dr. Ion TORCICĂ – Muzeul Judeţean Teleorman; dr. Ecaterina ŢÂNŢĂREANU – Alexandria; dr. Mirela VINTILĂ – Muzeul Municipiului Bucureşti; dr. Florin VLAD – Muzeul Judeţean Ialomiţa; Marius VOICU – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Teleorman; Pompilia ZAHARIA – Muzeul Judeţean Teleorman.

Cornelia RĂDULESCU