Muzeul Județean Teleorman: Manifestarea „Atelierul de arheologie experimentală”

Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, a organizat, în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria, manifestarea „Atelierul de arheologie experimentală”.

Evenimentul a avut loc luni, 2 decembrie 2019, începând cu ora 9.30, la Muzeul Judeţean Teleorman şi a reunit elevii claselor a II-a , îndrumaţi de învăţătoarele Magdalena Ionescu, Jeni Rănacu, Georgeta Raicu, Florentina Veneticu, alături de 30 de cadre didactice participante la Cercul Pedagogic- învățământ primar, clasa a II-a, zona Alexandria.

Atelierul de arheologie experimentală urmărește aprofundarea cunoștințelor elevilor despre preistorie prin alte mijloace decât cele clasice. În prima parte, copiii au fost familiarizați cu materiile prime folosite de oamenii din preistorie: silexul, variate tipuri de roci, oasele de animale domestice, cornul sau lemnul. Le-au fost exemplificate tehnici și metode de cioplire a silexului, de prelucrare a osului și lemnului. Elevii au observat cum se făceau uneltele din piatră și materii dure animale. Pentru o implicare activă în acest atelier, în a doua parte a acestuia, elevii au folosit așchii, lame din silex și fragmente de gresie pentru a prelucra lemn și os, confecționând unelte simple. Cu ajutorul acestora au modelat din lut și au decorat statuete antropomorfe și zoomorfe, respectând tehnologia preistorică.

Manifestarea „Atelierul de arheologie experimentală” se înscrie în cadrul Programului Educaţional „Muzeul- sursă de cultură şi educaţie”.

Cornelia RĂDULESCU