Muzeul Județean Teleorman: Lansarea BMJT nr. 10/2018 * In honorem-Radian Romus Andreescu

În anul 2009 începea aventura realizării primului periodic al Muzeului Județean Teleorman, inițiativa aparținându-le lui Pavel Mirea, cel care conduce astăzi muzeul, și Ecaterinei Țânțăreanu, cea care îl conducea la acea vreme.

Cei doi hotărâseră inițierea revistei intitulată simplu: „Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria Arheologie”.

Era un demers îndrăzneț, căci activitatea editorială a muzeului fusese extrem de redusă în cele peste patru decenii de activitate, editând doar trei publicații, între anii 1996-2006.

Scopul Buletinului, așa cum declara Ecaterina Țânțăreanu în „Cuvântul înainte” al primului număr, apărut la sfârșitul lunii februarie 2009, a fost „de a face cunoscute rezultatele cercetărilor arheologice recente realizate de colectivul muzeului împreună cu colaboratorii săi din proiectele științifice regionale și internaționale, desfășurate mai ales în ultimul deceniu sau de valorificare ori de punere în valoare a unor cercetări mai vechi”.

Încă de la apariție, revista a publicat studii generale și articole de arheologie, studii și cercetări interdisciplinare, abordări teoretice, pagini din istoria arheologiei, prezentări și recenzii de carte.

Acest fapt s-a materializat, în cele zece numere apărute, prin peste 130 de articole întinse pe aproape 2500 de pagini, având 91 de autori și coautori preponderent din România, dar și din Marea Britanie, Olanda, SUA și Bulgaria.

Buletinul Muzeului Județean Teleorman a fost girat, încă de la început, de un colectiv de redacție prestigios, compus din cercetători și profesori universitari afiliați unor muzee, institute de cercetare și universități din Marea Britanie, Olanda, România și SUA.

Un pas important pentru recunoașterea publicației a fost acela prin care s-a reușit indexarea într-o bază de date internațională – CEEOL (Central and Eastern European Online Library), fapt deloc de neglijat în condițiile în care, pentru aplicațiile de finanțare la diferite proiecte de cercetare sunt evaluate pozitiv articolele apărute în publicațiile indexate.

Prin politica de „open source” adoptată, toate numerele revistei sunt disponibile online pe website-ul Muzeului Județean Teleorman.

Revista este o adevărată sursă de îmbogățire a bibliotecii științifice a muzeului, prin schimburile de publicații efectuate cu alte instituții din țară și din străinătate.

Speranța, așa cum era exprimată de editori în anul 2009, că „Buletinul Muzeului Județean Teleorman va avea o frecvență anuală în viitor”, s-a îndeplinit datorită tuturor acelora care au contribuit cu articole în ultimul deceniu.

Numărul din acest an este In honorem-Radian Romus Andreescu, arheologul și cercetătorul științific care, timp de 25 de ani și-a dedicat activitatea cercetărilor arheologice de pe teritoriul județului Teleorman.

Cornelia RĂDULESCU