Muzeul Județean Teleorman: Expoziția „Cercetări arheologice în județul Teleorman- decada 2011-2020”

Muzeul Județean Teleorman ne invită să vizităm expoziția „Cercetări arheologice în județul Teleorman- decada 2011-2020”.

Aceasta reunește rezultatele obținute în cea mai mare parte a cercetărilor arheologice derulate în ultimii 10 ani pe teritoriul județului Teleorman, atât de către specialiști ai Muzeului Județean Teleorman, cât și de către cercetători de la alte muzee, universități sau institute de cercetare.

Vernisajul a avut loc în data de 23 decembrie 2020, iar expoziția va rămâne la dispoziția publicului vizitator până la sfârșitul lunii iunie 2021.

Partea introductivă cuprinde date generale despre cercetarea arheologică în Teleorman din ultimii 10 ani și o listă a tuturor cercetărilor efectuate: proiecte de cercetare, cercetarea arheologică sistematică și cercetarea arheologică preventivă.

Cea mai mare parte a expoziției este dedicată săpăturilor de la Vitănești, care au debutat în urmă cu 27 de ani, în cadrul unui proiect de cercetare pluridisciplinară a așezării gumelnițene de tip tell din punctul „Măgurice”, desfășurat în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României.

Un panou prezintă tot o cercetare a epocii eneolitice la Vitănești, o cercetare de salvare din punctul numit convențional „Vitănești 004” (2019).

O altă săpătură arheologică de salvare a avut în vedere complexe din eneolitic, dar și din sec. V-VII d.Hr., în punctul numit „Limonagiul”, aflat în vecinătatea municipiului Alexandria (2019, 2020).

În perioada 2016-2019, împreună cu Universitățile din Cardiff și Lincoln din Marea Britanie, s-a derulat un proiect de cercetare privind „Interacțiunile om-fluviu în preistorie (cca. 9000-5000 î.Hr.) la Dunărea de Jos”, care a vizat și posibile situri mezolitice în zona Ciuperceni-Poiana, în sudul județului Teleorman.

La începutul acestei decade o importantă cercetare arheologică preventivă a abordat siturile arheologice identificate de-a lungul traseului „Variantei ocolitoare a municipiului Alexandria” (2011, 2012), cercetare coordonată de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București.

O cercetare arheologică preventivă s-a desfășurat la Turnu Măgurele, fiind prilejuită de cel mai important proiect de restaurare al unui monument istoric medieval din Teleorman- „Cetatea Turnu” (proiectant Credo Design SRL) și a fost realizată de o echipă de arheologi de la Muzeul Județean Satu Mare și Vanderlay Arheo SRL Hunedoara (2018, 2019).

Tot o cercetare arheologică preventivă a avut loc în incinta unui alt monument medieval, Mănăstirea „Sf. Dumitru” de la Coșoteni, pentru eliberarea de sarcină arheologică a terenului pe care urmau a fi edificate două construcții monastice (2017, 2018).

Un segment important al cercetărilor arheologice a fost dat de cele de suprafață, a evaluărilor de teren și diagnosticelor arheologice, a căror amploare și acoperire a teritoriului județului Teleorman sunt ilustrate prin câteva planșe.

În partea finală a expoziției sunt expuse descoperiri deosebite, unele făcute întâmplător, altele reprezentând donații.

Circuitul expozițional se încheie cu ilustrarea unui subiect foarte sensibil, acela al siturilor arheologice în pericol și evidențiază, prin câteva exemple, acțiunea umană distructivă.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean Teleorman

Cornelia RĂDULESCU