Muzeul Județean Teleorman: 25 de ani de la începerea cercetărilor arheologice de la Vitănești „Măgurice” (II)

Cu timpul, tehnicile și metodele de săpătură, dar și investigațiile conexe de la situl arheologic Vitănești „Măgurice” au evoluat.

În anul 1995 s-au efectuat cercetări magnetoetrice pe toată suprafața tell-ului de specialiști de la Institutul Geologic al României.

Resturile arheologice, date micromorfologice și sedimentologice au început să fie studiate încă din al doilea an de către membri ai Centrului Național de Cercetări Pluridisciplinare din cadrul Muzeului Național de Istorie a României.

Mai târziu, rezultatele cu datări C14 au adus importante informații despre vechimea locuirilor eneolitice de aici.

În anul 1999 s-a descoperit un al doilea nucleu de locuire eneolitică situat în imediata vecinătate a sitului principal, într-o zonă puțin mai înaltă decât mediul din jur.

Noul sit a primit numele de Vitănești II și a fost cercetat parțial în mai multe campanii, descoperindu-se resturi ale unor locuințe incendiate, demonstrându-se existența unor locuiri preistorice care s-au extins și în zonele aflate în imediata apropiere.Rezultatele celor 25 de ani de cercetare sunt complexe.

A fost cercetat un nivel întreg de locuire aparținând culturii Gumelnița, faza B1.

Resturile structurilor de locuire, incendiate în întregime sau parțial, dar și neincendiate, au furnizat numeroase detalii constructive.

Materialul arheologic este foarte bogat și constă, în principal, din ceramică, unelte de piatră cioplită sau șlefuită, os și corn.

Au fost frecvente descoperirile de plastică antropomorfă și zoomorfă.

Ceramica este de bună calitate, bine arsă, decorată cu motive geometrice și spiralice, cu grafit sau pictate.

Formele și dimensiunile au dat informații privind funcționalitatea unor vase.

Uneltele de piatră demonstrează existența a numeroase ocupații: prelucrarea fierului, a pieilor de animale, a osului și cornului.

Uneltele de cupru, reprezentate prin ace de pescuit, străpungătoare, dăltițe și topoare, dovedesc cunoașterea metalurgiei.

Descoperirea unui pandantiv de aur și a unor fragmente ceramice pictate cu pulberea acestui metal prețios sunt mărturii certe ale măiestriei artistice ale realizatorilor.

Multe dintre aceste piese se află în expoziția permanentă a Muzeului Județean Teleorman, făcând parte din expoziții naționale și internaționale.

Expoziția permanentă merită și trebuie vizitată, deoarece conține obiecte cu o vechime de peste 6000 de ani, dovezi clare ale existenței noastre pe aceste meleaguri.

Mulțumim directorului Muzeului Județean Teleorman, Pavel Mirea, pentru materialul oferit.

Cornelia RĂDULESCU