„Muzeul Altfel”, ediţia a III-a, se apropie de start

Evenimentul intitulat sugestiv “Muzeul altfel”, care se desfăşoară la Muzeul Judeţean Teleorman, anul acesta se va bucura de cea de a III-a sa ediţie. La ediţiile anterioare, evenimentul s-a bucurat de un mare număr de simpatizanţi din rândul şcolarilor şi preşcolarilor, care pe tot parcursul acestui eveniment, aceştia au fost antrenaţi în diverse activităţi de creaţie. Astfel că, în acest an, evenimentul va avea loc în perioada 7 – 11 aprilie, se va desfăşura pe trei categorii de vârstă: categoria I – preşcolari; categoria a II-a elevi clasa 0-4; categoria a III-a formată din elevi din clasele 5-8.
Pentru participanţii primelor două categorii, instituţia muzeului a pregătit o expoziţie de arheologie şi o alta de etnografie. Iar în urma vizitării instituţiei, preşcolarii şi şcolarii vor fi antrenaţi într-un concurs de desene intitulat „Muzeul văzut prin ochii copiilor”.
După selectarea celor mai frumoase şi mai reprezentative lucrări, de către un juriu deliberator, acestea vor fi expuse la muzeu în cadrul evenimentului „Noaptea muzeelor” care se va desfăşura sâmbătă, 17 mai a.c. Astfel, lucrările şi vor fi votate de către publicul vizitator de la „Noaptea Muzeelor”.
Iar premierea va fi făcută în data de 2 iunie, cu ocazia organizării porţilor deschise pentru copii. Desenele premiate vor fi prezentate în revista electronică a muzeului e-Buletin semestrial de informare. Premiile pentru câştigătorii primelor două categorii constau în materiale pentru desen şi modelaj, cărţi şi o enciclopedie şcolară.
Pentru participanţii celei de a III-a categorie, reprezentanţii muzeului propun o vizită tematică de tip concurs invitând participanţii la expoziţiile de arheologie şi etnografie, unde aceştia să răspundă la o serie de întrebări legate de strămoşii noştri şi de tradiţia noastră populară.
Astfel, în urma vizitării muzeului, elevii sunt invitaţi să participe la un concurs întitulat „Vizitează, descoperă, învaţă şi câştigă”.
Organizatorii s-au ocupat din timp de cele mai mici amănunte în ceea ce priveşte organizarea acestor concursuri, aşa că, participanţii la cea de a III-a categorie vor primi un talon de concurs ce cuprinde un număr de 10 întrebări în legătură cu exponatele din expoziţiile vizitate. În regulament se arată că unele exponate „cheie” vor fi marcate cu semne distincte şi vor avea, după caz, explicaţii suplimentare. Taloanele vor fi aduse centralizat, la muzeu, de către profesorii care vor însoţi grupurile la vizitare, până la data de 12 mai a.c. ora 17.00. Verificarea corectitudinii răspunsurilor va fi făcută până la data de 27 mai. Iar în urma tragerii la sorţi, se va afla şi numele câştigătorilor care va fi anunţat în ziua de 29 mai a.c., prin afişare la sediu muzeului.
În final, premierea va fi făcută în data de 2 iunie, tot cu ocazia porţilor deschise pentru copii. Însă, de această dată premiile sunt mult mai consistente: Premiul 1 – un aparat foto digital; Premiul 2 – un sistem audio portabil MP4, iar Premiul 3 – un stick de memorie.
De reţinut faptul că toţi câştigătorii vor primi şi abonamente gratuite la muzeu, valabile pentru un an.

M.M.