Modificări și completări ale mai multor acte normative

CAS Teleorman:

La final de an s-au efectuat o serie de modificări și completări ale mai multor acte normative care vizează creșterea accesului persoanelor asigurate la serviciile medicale și medicamentele acordate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Cea mai importantă dintre acestea este actualizarea formulei de calcul pentru contribuția cunoscută sub numele de clawback.

După o serie de discuții cu reprezentanții industriei farmaceutice din România s-a convenit ca prima etapă în găsirea unui mecanism predictibil și sustenabil al acestei contribuții să fie ajustarea valorii bugetului de referință trimestrial. Eforturile grupului de lucru astfel constituit s-au concretizat prin adoptarea unei Ordonanțe de Urgență care stabilește un mecanism de actualizare automată a valorii bugetului aprobat trimestrial (BaT) pentru medicamentele cu și fără contribuție personală, în funcție de rata inflației. Acest lucru înseamnă că valoarea bugetului aprobat crește începând cu trim. IV 2018 la 1.595 milioane lei.

Au fost adoptate mai multe acte normative cu impact semnificativ asupra creșterii accesului persoanelor asigurate la serviciile medicale și medicamentele acordate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Printre acestea se numără o completare a Legii nr. 95/2006, după care funcționează sistemul medical din România, care armonizează prevederile legislative referitoare la data încetării calității de asigurat pentru persoanele care depun declaraţia unică prevăzută de Codul fiscal, pentru veniturile realizate.

Aceeași Ordonanță de Urgență prevede și extinderea în anul 2019 a măsurilor tranzitorii legate de contractarea serviciilor medicale stabilite pentru anul 2018.

Totodată, a fost abrogat și alineatul din Contractul-cadru (HG nr. 140/2018) care prevedea ca începând cu anul 2019 casele de asigurări de sănătate să încheie contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi numai cu unităţile sanitare pentru care se încheie şi contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă.

Cornelia RĂDULESCU