Modificări legislative legate de activitatea AJOFM Teleorman

Pentru perioada instituirii stării de alertă au fost aduse mai multe modificăriîn activitatea AJOFM Teleorman.

Transmiterea documentelor online

Începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, s-a prevazut ca primirea documentelor pentru stabilirea si plata, in conditiile legii, a drepturilor banesti ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, sa se faca tot prin posta electronica, ca mijloc de comunicare pentru solicitarea şi acordarea drepturilor de asistenţă socială, de asigurări sociale de stat şi de şomaj, se utilizeaza în continuare şi după încetarea stării de urgenţă, pentru o perioadă de 30 de zile.

Prelungirea perioadei de decontare a șomajului tehnic

Se prelungeşte şi pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgenţă şi 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menţine restricţiile.

Suspendarea obligativității prezentării vizei șomerilor

Obligaţia prezentării la viză a șomerilor rămâne suspendată și în perioada cuprinsă între încetarea stării de urgenţă şi 31 mai 2020.

Prelungirea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj

Prelungirea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj cu 3 luni de zile, începând cu 22 mai 2020, data intrării în vigoare a legii, pentru următoarele categorii de persoane: şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj la data intrării în vigoare a legii; persoanele care pana la data de 31 decembrie 2020 se vor incadra in una din situatiile de acordare a indemnizatiei de somaj; şomerii pentru care, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, plata indemnizaţiei de şomaj este suspendată în condiţiile legii.

C. DUMITRACHE