Ministerul Educației analizează modalitățile de continuare a cursurilor

Este cunoscut faptul că, în conformitate cu ordinului de ministru nr. 5.972/8.11.2020, începând cu data de 9.11.2020 au fost suspendate, pentru o perioadă de 30 de zile, activitățile didactice care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal.

Ministerul Educației și Cercetării menționează că în funcție de evoluția situației epidemiologice și de hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență va analiza și stabili modalitățile de continuare a activităților din învățământul preuniversitar, iar opinia publică va fi informată în timp util.

În această perioadă în care cursurile nu se pot desfășura „față în față”, procesul didactic este organizat în sistem online, conform Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.545/2020.

În situațiile în care procesul didactic întâmpină dificultăți, inspectoratele școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar au obligația să asigure resursele educaționale pentru elevii care nu au acces la tehnologie informațională și internet.

Cornelia RĂDULESCU