Ministerul Agriculturii sporește birocrația! * Pentru obținerea subvențiilor, fermierilor li se solicită documente suplimentare !

Ordonanța de Urgență a Guvernului 11/2021, cunoscută și sub numele de Ordonanța subvențiilor agricole, care a avut ca inițiator Ministerul Agriculturii, sporește birocrația, în sensul că agricultorilor li se pot solicita, din acest an, noi documente pentru a putea fi declarați de APIA ca fiind eligibili.

Conform prevederilor respectivei Ordonanțe de Urgență, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură poate cere fermierilor care solicită anul acesta subvențiile din agricultură, suplimentar, comparativ cu anii trecuți, câteva documente legate de activitatea exploatației agricole.

În sensul art. 42 alin. 1 din OUG 11/2021, documentele suplimentare solicitate fermierilor pot fi: extras din registrul special al contractelor de arendă, înregistrat la Consiliul local al Unității Administrativ Teritoriale, înregistrări contabile, registre ale exploatației, dovada suspendării activității agentului economic eliberată de ONRC, certificat constatator emis de ONRC privind acționariatul societăților comerciale. Se mai poate cere fermierilor registrul zilierilor angajați în baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Prevederile din Ordonanță sunt precizate și în Ordinul nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022.

Acte necesare, după cum se spune în Ordonanță, “pentru a asigura protecția eficace a intereselor financiare ale Uniunii Europene !”

Art.42, alin. 2 – Ordonanța subvențiilor, OUG 11/2021: Pentru a asigura protecția eficace a intereselor financiare ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, în cazul în care oricare dintre documentele prezentate de fermieri nu furnizează un nivel rezonabil de asigurare a controlului legalității și regularității plăților, APIA este îndreptățită să solicite documente suplimentare fermierilor.

George ZAVERA