Micii fermieri sunt invitaţi să acceseze banii pentru răcitoarele de lapte

La prima sa apariţie publică din acest an, pe unul din posturile naţionale de televiziune, ministrul Daniel Contantin a anunţat că în prima sesiune de depunere a cererilor de finanţare a achiziţiei de răcitoare de lapte, respectiv până la data de 31 decembrie 2013, se primiseră solicitări de la circa 300 de comune din întreaga ţară. Pentru impulsionarea punerii în practică a măsurii privind acordarea de ajutoare băneşti necesare achizitionării de tancuri de răcire a laptelui de către formele asociative ale crescătorilor individuali de vaci de lapte, Ministerul Agriculturii a luat măsura prelungirii termenului iniţial (31 decembrie 2013) pentru depunerea cererilor de finanţare până la data de 15 aprilie 2014. Astfel, conform proiectului de hotărâre de Guvern postat pe site-ul Ministerului Agriculturii, se instituie o nouă sesiune de primire a cererilor, care se va desfăşura în perioada 1 februarie-15 aprilie.
Ministerul Agriculturii îşi motivează măsurile prin faptul că odată cu instituirea condiţiilor europene de igienă stricte privind laptele, micii fermieri crescători de vaci de lapte riscă să fie scoşi de pe piaţă, cu consecinţe sociale grave în mediul rural.
Structurile asociative ale micilor fermieri vor putea astfel solicita în continuare ajutoare de la stat pentru achiziţionarea de tancuri de răcire. Cererile se depun la primăriile comunale pe a căror rază sunt înregistrate sediile sociale ale structurilor asociative respective. Fondurile totale puse la dispoziţia micilor fermieri, sub forma ajutoarelor de minimis, asigură procurarea a 3.177 tancuri de răcire a laptelui. Fiecare beneficiar va putea primi un ajutor maximum de 22.310 de lei, la un curs de schimb de 4,462 lei pentru un euro, adică 5.000 de euro.
”Beneficiarii schemei de ajutor de minimis vor depune copia facturii fiscale de achiziţie a tancului de răcire a laptelui, care trebuie să corespundă cu factura proformă, împreună cu copia documentelor fiscale de efectuare a plăţii acestuia, la centrul judeţean al APIA, unde au fost înregistrate copiile cererilor iniţiale, în termen de 30 zile de la data alimentării conturilor solicitanţilor sprijinului financiar cu sumele autorizate.”, se arată în proiectul de HG.

George ZAVERA

About The Author